Aanpassingen huurtoeslag na overlijden partner

Ik ontvang al een paar jaar huurtoeslag. Nu is in 2013 mijn man overleden en achteraf constateerde ik dat de huurtoeslag in 2014 omhoog is gegaan. Ik heb dat zo gelaten maar nu heb ik bericht ontvangen dat ik over 2014 de huurtoeslag moet terugbetalen. Kan dit kloppen? Ik heb toch niet om meer huurtoeslag gevraagd? Mijn inkomen bestaat slechts uit de AOW, een klein pensioen van mezelf en het nabestaandenpensioen van mijn man.

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moet u (en eventuele toeslagpartners) voldoen aan de voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn de hoogte van het inkomen en de hoogte van de huur. Blijkbaar voldeden u en uw man aan deze voorwaarden.

Als er iets verandert in uw situatie moet u dit doorgeven aan de belastingdienst. Echter, wanneer iemand in uw huishouden is overleden, hoeft u dit niet zelf te doen. De gemeente geeft dit al door aan de belastingdienst.  Aan de hand van de gewijzigde gegevens kan opnieuw worden beoordeeld of u nog steeds in aanmerking komt voor de huurtoeslag.  Blijkbaar heeft de belastingdienst op basis van deze gegevens beoordeeld dat dit bij u het geval is en dat de huurtoeslag zelfs omhoog kon gaan. U ontvangt dit overigens als een voorschot. 

In de meeste gevallen is het prettig dat de belastingdienst u in zo’n situatie niet lastig valt en gewoon door gaat met betalen van de huurtoeslag.  Helaas is in uw geval bij de definitieve berekening over 2014 gebleken dat u te veel toeslag hebt ontvangen. Wellicht kunt u zelf controleren of de belastingdienst hier gelijk in heeft. De voorwaarden om voor huurtoeslag in aanmerking te komen luidden in 2014 als volgt:

Heeft de meest verdienende persoon in uw huishouden op 1 januari 2014 de AOW-leeftijd? Dan kunt u huurtoeslag krijgen als:

  • uw rekenhuur minimaal € 223,35 en maximaal € 699,48 per maand is
  • het gezamenlijke inkomen maximaal € 29.400 per jaar is
  • u, uw toeslagpartner en medebewoners ieder niet meer dan een bepaald bedrag aan vermogen hebben

Zie verder: www.belastingdienst.nl

Als blijkt dat u op basis van uw gegevens onterecht  huurtoeslag hebt ontvangen over 2014, zult u dit inderdaad terug moeten betalen. U kunt hiervoor gelukkig wel een betalingsregeling krijgen. U betaalt het bedrag dan in maandelijkse termijnen terug of de belastingdienst verrekent het maandelijks met uw huidige toeslag.

NB. Het is verstandig dat u ook de huurtoeslag voor 2015 opnieuw bekijkt. Als blijkt dat u ook voor dit jaar onterecht huurtoeslag ontvangt, kunt u deze beter onmiddellijk stopzetten.

NB. De belastingdienst baseert de uitbetaling van het voorschot op een schatting die is doorgegeven bij de aanvraag van de huurtoeslag.  Het beste kan de ontvanger van (huur)toeslag daarom  ieder jaar een nieuwe schatting van het inkomen aan ons doorgeven.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).