ABN Amro in gesprek met Consumentenbond Claimservice

Begin deze maand oordeelde de Commissie van Beroep van het Kifid dat ABN Amro bij een klant een te hoge rente heeft berekend op een doorlopend krediet. Er liggen bij het Kifid meer vergelijkbare klachten. Voor de Consumentenbond was dit aanleiding een claimservice voor bankklanten op te zetten en eventueel een claim bij de bank in te dienen. ABN Amro gaat nu in gesprek met de Consumentenbond Claimservice om tot een oplossing te komen.

Dit meldt ABN Amro. De zaak bij het Kifid ging over het vaststellen van het rentepercentage op een doorlopende lening. De rente op deze lening moet de marktrente volgen. Uitgangspunt is dat het verschil tussen de marktrente en de rente op de lening gedurende de gehele looptijd hetzelfde blijft.

De manier waarop ABN Amro de marktrente bepaalde kon in de ogen van het Kifid geen genade vinden. Het Kifid koos voor een andere maatstaf, namelijk een rentereeks van De Nederlandsche Bank en van het CBS genomen. Die rente is door de jaren heen gedaald, terwijl de rente op het doorlopend krediet niet mee daalde.

Civiele rechter
De bank heeft de uitspraak van het Kifid bestudeerd en zal deze voor de betreffende klant naleven. Ook beschouwt de ABN Amro de uitspraak als een signaal over de rentetarieven. De bank gaat nog eens kijken naar het gevoerde beleid en neemt deze terugblik ook mee in gesprekken met de Consumentenbond.

Tegelijkertijd is de ABN Amro het niet eens met de redenering van het Kifid over het vaststellen van de marktrente. De bank stapt daarom naar de civiele rechter om hierover een uitspraak te krijgen.