Blunderende advocaat aansprakelijk

De deskundige legt uit

Een advocaat moet uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Maar wat als uw raadsman of -vrouw de zaak verknalt?

Advocaten heb je in alle soorten en maten. Er zijn advocaten die hun werk heel serieus nemen, maar er zijn – net als in alle andere beroepen – ook advocaten die er een potje van maken. Vaak zijn niet-juridisch geschoolde cliënten onvoldoende in staat de kwaliteit van hun advocaat te beoordelen. En als een zaak verloren wordt, is het hen niet altijd duidelijk wat de oorzaak van dat verlies precies is. Was het een zaak, waarin de rechter ‘alle kanten op had gekund’, of pakte de advocaat het verkeerd aan? Vorig jaar maakte een advocaat het zo bont, dat het zelfs de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem teveel werd. De rechter bepaalde op 17 juni 2010 dat de Deken van de Orde van advocaten te Haarlem door de griffier geïnformeerd moesten over de wijze waarop de advocaat in die zaak had geprocedeerd.

Zoals u misschien weet, begint een (civiele) juridische procedure vaak met een dagvaarding. Dit is een door een deurwaarder afgeleverde schriftelijke oproep, waarin de tegenpartij (‘de gedaagde’)  wordt opgeroepen op een bepaalde dag voor een gerecht te verschijnen. Aan de dagvaarding worden wettelijke eisen gesteld; zo moet zij melden waar het in de betreffende zaak om gaat en op welke gronden de eis van de eiser berust. Als de dagvaarding niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan zij door de rechter nietig worden verklaard. Het gevolg hiervan kan zijn, dat u de schade die u op uw tegenpartij wilde verhalen niet meer kunt verhalen en dat u bovendien nog een declaratie van uw advocaat ontvangt.

Op 18 maart 2011 deed de Hoge Raad een uitspraak die voor veel burgers en bedrijven belangrijk is. Aanvankelijk ging het om een procedure tussen een cliënt en zijn bankier. Nadat de cliënt bij de rechtbank in het ongelijk was gesteld, ging hij in hoger beroep bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Omdat de dagvaarding aan alle kanten rammelde, maakte het gerechtshof korte metten; de dagvaarding werd nietig verklaard en de cliënt had dus het nakijken.

De cliënt liet het er echter niet bij zitten en stelde zijn advocaat aansprakelijk voor de schade. Nadat de rechtbank de cliënt in het gelijk had gesteld, ging de advocaat in hoger beroep. Het gerechtshof stelde dat als uitgangspunt geldt ‘dat een advocaat bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht’. Het hof was van oordeel ‘dat geen redelijk handelend advocaat een dagvaarding zou uitbrengen die nietig is omdat daarin de gronden voor de eis niet zodanig duidelijk zijn omschreven dat de wederpartij weet waartegen hij zich moet verweren en de rechter weet waarover hij dient te beslissen.’

Het gerechtshof overwoog voorts dat de advocaat ervoor verantwoordelijk is ‘dat de dagvaarding aan de wettelijke eisen voldoet. Hij dient ervoor te zorgen dat zijn cliënt hem alle gegevens verschaft die nodig zijn om een goede dagvaarding op te stellen.’ Harde, maar ware woorden. De advocaat  probeerde ten slotte de cliënt nog ‘medeplichtig’ te maken, door te stellen dat hij het concept van de dagvaarding  met de cliënt had besproken. Ook met dit standpunt maakte het hof korte metten: de advocaat heeft een eigen verantwoordelijkheid!
Vervolgens ging de advocaat in cassatie. In nog geen A-4tje verwees de Hoge Raad het beroep van de advocaat naar de prullenbak.

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. De vraag is echter wie voor die fouten moet opdraaien. Deze uitspraak toont aan dat het verstandig kan zijn een rechterlijke uitspraak die nadelig voor u uitpakt kritisch te bestuderen en zo nodig stappen te ondernemen.

30 Comments

Door ruud van der werff (niet gecontroleerd) op vr, 6-4-2018 - 20:09

hoe is het in deze case afgelopen , of loopt ze nog ?

Door Paul (niet gecontroleerd) op wo, 10-1-2018 - 21:14

De advocatuur is een bijzondere wereld. Ik heb enorm veel kapsones en arrogante 'advocaten' meegemaakt, dit omdat ik altijd eerst een gesprek aan ga of er überhaupt een klik is.
Ik haak vaak al af als een advocaat, zonder inhoudelijke kennis, even de les komt lezen. Maar het is vaak achteraf of je weet of je een goede advocaat hebt gehad.
Maar wat ik in het verhaal mis, en dat is net zo belangrijk, naast dat client gegevens overhandigt aan de advocaat zal én moet een advocaat zich ook inlezen in de zaak. Dit houdt in dat de advocaat kennis opdoet, naast de geleverde gegevens, van de wet- regelgeving en uiteraard verder kijkt dan alleen de geleverde gegevens.
Van daar uit hoort de advocaat een dagvaarding te maken, dus niet alleen gebaseerd op de gegevens van de client. Iedereen kan dan wel advocaat zijn, toch?

Door Anoniem2016 (niet gecontroleerd) op wo, 20-12-2017 - 20:22

Dat komt mij bekend voor. Mijn advocaat heeft ook alles verknalt en toen ik verhaal ging halen kreeg ik dreigementen en werd ik voor 'dom' weg gezet. Ik wist ook niet wat te doen. Niemand die hielp, nu ben ik alles kwijt.

Door m ramakers (niet gecontroleerd) op zo, 3-12-2017 - 06:51

Hoi hoi ook ik heb dit aan de hand gehad ik heb alles zelf gedaan en het blijkt dat ik er heel goed in ben want ik heb 2 x schade gehad en 2 x betaald gekekregen ik zou u zaak wel eens willen bekijken als het nog niet gelukt is

Door Johan (niet gecontroleerd) op ma, 11-9-2017 - 23:06

Wat een verhaal! Sommige advocaten kunnen erge dingen doen! Heb je al iets van de rechtbank vernomen?

Door Anton (niet gecontroleerd) op zo, 27-8-2017 - 19:35

Beste Help,

Ook ik heb gedonder met een zgn. 'senior jurist' (à €600/h) die willens en wetens een vette procedure tegen een amice de nek heeft omgedraaid, schade ruim een ton. Ik op zoek naar een advocaat die wil procederen tegen een andere advocaat en da's niet eenvoudig helaas (ons kent ons). Gelukkig vond ik een luisterend oor bij mr. Snijders (Recht voor zijn Raap juristen in Geleen). Hij is zelf weliswaar geen advocaat maar hij kent de kneepjes, weet precies de weg en wie daar bij kan helpen.

Procederen bij de 'Geschillencommissie' is zinloos. Je gegronde klacht wordt verkeerd samengevat en vervolgens afgedaan als 'klacht ongegrond'. Tuchtrecht in de advocatuur is bijna letterlijk: 'de slager keurt zijn eigen vlees'.

Succes!

Door E.R. (niet gecontroleerd) op zo, 6-8-2017 - 01:29

Mijn advocaat heeft het voor elkaar gekregen, dat een eenvoudige echtscheidingsprocedure bijna 10 jaar heeft geduurd. Ik ben alles kwijt. Mijn eigen woning werd toegewezen aan mijn ex. Al meer dan € 100.000,-- aan mijn ex betaald. Moet nog meer dan € 100.000,-- betalen aan mijn ex. Ligt al bijna 5 jaar loonbeslag. Moet rond komen van ca. € 850,-- netto in de maand. Schuldsanering aangevraagd. Stukken ondertussen naar de rechtbank gestuurd ivm WSNP. Afwachten. 4 volle A4 ordners voor een simpele scheiding! Niemand die dit geloofd en mij kan/wil helpem. Ik heb het geld er niet voor.

Door Help (niet gecontroleerd) op za, 1-7-2017 - 11:28

Waarom zijn er geen lijsten met goede en slechte advocaten te vinden.
Ik ben namelijk benadeeld door een familierecht advocaat die werkt voor een grote advocate familie in Maastricht.
Deze advocate werkte voor mij volgens een 'acte van onvermogen ' omdat ik niets van vermogen heb en had! Deze advocate reageerde bijna niet, trok de zaak steeds vooruit, en schreef in haar eindscriptie eigenlijk alles tenadeln van mij en ten voordelen van de wederpartij. Kreeg de reactie van de uitspraakvan de rechter pas op het moment dat ik niet meer in beroep kon gaan of kon reageren, (zelf diverse maal gebeld/gemaild voor de einduitspraak (van de rechter) in mijn handen te krijgen, maar steeds was er een excuus of was ze niet bereikbaar.
Mij benadeling kwam pas aan het licht toen de wederpartij zich niet aan de gemaakte afspraken hield. Alle punten waren zo dubbel geschreven zodat de wederpartij zich steeds aan alle punten kon onttrekken/ ten voordelen voor de wederpartij waren!
Ik had wel een schrijven gekregen (voor de stukken naar de rechter ging) in advocatentaal, maar wist niet dat je dit op twee manieren kon geinterpreteren/gelezen worden.
Ik ging ervanuit dat een advocaat ten voordelen van zijn client werkte, dus niet! Dankje wel Maastrichtse Avocate

Wie weet waar en hoe we een klacht kunnen insturen tegen deze familierecht advocate uit Maastricht. Is er geen site waar ik haar met naam en klacht kan beschrijven zodat niet nog iemand het slachtoffer word van deze familierecht advocate uit Maastricht.

Door T.P. Lamers (niet gecontroleerd) op do, 9-3-2017 - 22:20

Ik ben al een jaar aan het vechten tegen een woningbouwvereniging , vocht en schimmel in mijn seniorenwoning. Ik ben een invalide longpatiënte, alleenstaand en bijna 59 jaar. Mijn advocaat wil maar niet naar de rechter stappen, om mijn schade aan vloer en wanden te vergoeden. Wbv. heeft na een onafhankelijk onderzoek door hun betaald, een aantal dingen verbeterd o.a. spouwisolatie, advies van bureau was vloerbedekking eruit, geforceerd drogen,nieuwe isolatie (EPS) loodslab, waterkering etc. dit zijn dus constructiefouten, ook heeft men de pur isolatie in de kruipruimte die er al jaren zit, ik woon er sinds 2014, voor de ventilatieroosters die op de buitgevel zitten voor en achter pas door gestoten met een stofzuigerstang, deze ventilatie kanalen zitten dus al dicht sinds men de pur heeft aangebracht, dus vocht en schimmelgroei, zelfs boven op mijn vloerbedekking (zeil)zit inmiddels de schimmel.De schimmel zit in de betonnen vloerdelen, muren achter verwarmingen etc. Mijn vraag luid, HOE KAN MEN EEN ADVOCAAT DWINGEN OM GERECHTELIJKE STAPPEN TE ONDERNEMEN, de wbv speelt een spelletje, zij hebben immers geld, ik een minima uitkering door ziekte, dus ook geen geld om een tegen expertise te bekostigen. Had iemand gevonden, maar die denkt dat het kostenplaatje te hoog wordt om mijn recht te halen,met andere woorden omdat ik geen financiën heb, ben ik de dupe van een wbv die in feite een ondeugelijk huis verhuurt, waar mijn gezondheid alsmaar achteruit gaat, en ik dus de dupe ben van hun lakse gedrag in achterstallig onderhoud. Wie weet waar ik nog hulp en/of advies zou kunnen krijgen, of gerechtelijke stappen tegen dit soort wangedrag kan krijgen. Vriendelijke groeten, Mevr. T.P.Lamers.

Door Marleen (niet gecontroleerd) op wo, 1-2-2017 - 13:25

De ecli nummers van de aangehaalde uitspraken, kunnen die worden vermeld?