Doorgeroeste gasleiding niet verzekerd

Een woonhuisverzekering hoeft schade niet te vergoeden die is veroorzaakt door een doorgeroeste gasleiding. Dit soort waterschade is niet gedekt.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Tijdens een onderhoudsbeurt ontdekt een CV-monteur een gaslek. Hij neemt direct actie: hij sluit het gas af en trekt een nieuwe leiding. De huiseigenaar wil de kosten, bijna tweeduizend euro, plus de gevolgschade op zijn woonhuisverzekering verhalen. De verzekering weigert te betalen. De huiseigenaar wijst erop dat op de website van de verzekeraar staat dat 'uw huis is verzekerd bij schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een aanrijding'.

Watschade
In de verzekeringsvoorwaarden, zo constateert de Geschillencommissie, is schade door een gaslek niet gedekt. want nergens staat iets geschreven over schade door gas. Ook het standpunt dat het lek in de gasleiding is veroorzaakt door water, leidt tot niets. Schade door verrotting of roest staat namelijk in het lijstje van niet-verzekerde oorzaken. Bovendien mag een verzekerde uit algemene informatie op een website niet de conclusie trekken dat zijn schade gedekt is. Kortom, de schade van een doorgeroeste leiding is voor eigen rekening.

Bron(nen):