Geldkwesties november 2016

Wat zijn je rechten bij de afwikkeling van een erfenis? Hoe krijg ik een lening aan mijn ex-schoondochter terug? Is er een alternatief voor de AOW-toeslag? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Wat zijn je rechten bij de afwikkeling van een erfenis?

Na het overlijden van mijn moeder heeft mijn zus de uitvaart geregeld. Mijn broer en mij hield ze daarbij op afstand. Nu vrezen mijn broer en ik dat we bij de afwikkeling van de erfenis buitenspel komen te staan. Wat zijn onze rechten?

  • Als uw moeder geen testament heeft, zijn alle erfgenamen gelijkwaardig. Dat betekent dat u samen met uw broer en zus alles moet regelen. Mocht uw zus zonder overleg het voortouw nemen en eigenhandig beslissingen nemen, dan kunt u haar terugfluiten. Gaat dat moeizaam en komt u er samen niet uit, dan kunt u haar voorstellen een onafhankelijke derde te benoemen. Is er wel een testament? Daarin staat vermeld wie door uw moeder als executeur is aangewezen.

Kan ik mijn stiefkind onterven?

In mijn testament heb ik de dochter van mijn overleden partner opgenomen als erfgenaam, samen met mijn eigen kinderen. Mijn kinderen waren erfgenaam van mijn overleden partner, samen met zijn eigen dochter. Dat hebben wij jaren geleden zo geregeld. Maar de laatste jaren is het contact met mijn stiefdochter verwaterd. Ik zie haar eigenlijk nooit meer. Kan ik voorkomen dat zij van mij erft?

  • Ja. Dat kan het eenvoudigst door een nieuw testament te maken waarin u de dochter van uw overleden partner niet opneemt; ze erft dan niets. Dit kunt u zonder problemen doen, u bent volledig vrij om te bepalen aan wie u iets nalaat. U mag zelf beslissen of uw stiefkind van u erft.

Wat zijn de gevolgen voor de AOW als ik ­tijdelijk samenwoon?

Vanwege een aantal operaties woon ik tijdelijk samen met mijn lat-vriendin. Zij verzorgt mij in deze periode. Wij hebben allebei een AOW-pensioen voor een alleenstaande. Lopen wij het risico dat we als samenwonend worden gezien – en dat onze AOW wordt verlaagd?

  • Dat hangt ervan af. Als u echt gaat samenwonen, krijgt u ieder een AOW voor samenwonenden. Maar: gaan u en uw lat-partner tijdelijk samenwonen, én hebt u ieder een zelfstandige koop- of huurwoning, én voldoet u aan de voorwaarden van de tweewoningenregel, dan houdt u uw AOW voor alleenstaanden. Belangrijke voorwaarden van die tweewoningenregel zijn dat u op uw eigen adres staat ingeschreven bij de gemeente, dat u de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning betaalt, en dat u vrij over uw eigen woning kunt beschikken. Kortom, als u vanwege de zorgsituatie bij uw lat-vriendin logeert en gewoon uw eigen woning aanhoudt, is er niets aan de hand en blijft u beiden een AOW voor alleenstaanden ontvangen.

Hoe krijg ik een lening aan mijn ex-schoondochter terug?

Mijn zoon gaat scheiden. Een tijdje geleden heb ik hem en zijn vrouw een flink bedrag geleend. Hoe gaat dat met die lening?

  • Als uw zoon in gemeenschap van goederen is getrouwd, zoals de meeste Nederlanders, zijn hij en zijn vrouw beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Bij een echtscheiding krijgt iedere partner vervolgens de helft van de schuld. U zou dus van ieder de helft moeten terugkrijgen. In de praktijk zal het handiger zijn als uw zoon en zijn ex gaan schuiven met schulden en bezittingen. Zo kunnen ze per saldo allebei evenveel krijgen, maar hebt u na de scheiding alleen met uw zoon te maken. U moet er als schuldeiser mee akkoord gaan dat uw ex-schoondochter niet meer hoofdelijk aansprakelijk is.

Welke garantie geldt er bij faillissementskoop?

Bij een faillissementsverkoop heb ik een bed gekocht. Vrij snel is de motor van de elektrische ­lattenbodem stuk gegaan. Welke rechten heb ik?

  • Normaal gesproken heeft een koper recht op een goed product dat voldoet aan de verwachtingen. Bij een faillissementsverkoop ligt dat anders. Het bedrijf dat de verkoop regelt, is een tussenpersoon – en die geeft geen garantie. Daar kunt u dus niet aankloppen. Het oorspronkelijke bedrijf is failliet; daar kunt u ook niet terecht. Het best kunt u contact opnemen met de fabrikant. Mogelijk hebt u fabrieksgarantie op de motor van de lattenbodem, maar die is meestal beperkter dan een gewone garantie. In het ergste geval moet u het bed op eigen kosten laten repareren.

Is er een alternatief voor de AOW-toeslag?

Mijn vrouw is op haar 60ste ontslagen. Zij ontvangt sindsdien een werkloosheidsuitkering, maar binnenkort eindigt deze. Ik ben al gepensioneerd en krijg geen AOW-toeslag voor haar. Zijn er nog mogelijkheden voor een uitkering?

  • Misschien. U vrouw kan recht hebben op een IOW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen). Deze uitkering is bedoeld voor werknemers die werkloos werden toen ze 60 jaar of ouder waren, en die langer dan drie maanden WW hebben ontvangen. De IOW-uitkering begint aan het eind van de WW-periode en loopt door tot de AOW-leeftijd. De IOW-uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het minimumloon. Bij het vaststellen van de hoogte wordt geen rekening gehouden met het vermogen van uw vrouw, noch met uw inkomen en vermogen. Uw vrouw moet de IOW-uitkering digitaal aanvragen bij het UWV als haar WW-uitkering stopt.

Kan ik emigreren met WAO-uitkering?

Ik ben arbeidsongeschikt, ontvang een WAO-uitkering en overweeg te emigreren naar Gambia. Kan ik mijn uitkering daarnaartoe meenemen?

  • Nee, sinds 1 juli 2012 is het niet meer mogelijk een WAO-uitkering mee te nemen naar Gambia. Een WAO-uitkering kunt u alleen meenemen naar een ander land als Nederland afspraken heeft met dat land. Zijn er geen afspraken, dan stopt de uitkering. Er zijn met veel landen afspraken, maar lang niet met alle. Vooral met derdewereldlanden zijn er weinig afspraken.
Bron(nen):
Trefwoorden: