Geldkwesties september 2017

Kunt u minder rente ­betalen over uw ­papieren schenking? Moet u uw e-bike ­verplicht verzekeren? En kan uw vermogen via uw schoondochter ­verdampen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Wie betaalt de ­erf­belasting?

Sinds een paar jaar woon ik bij mijn partner in zijn eigen huis. Mocht hij eerder overlijden dan ik, dan wil hij dat ik het vrucht­gebruik erf van het huis. Zijn geld en ­overige bezittingen laat hij na aan zijn familie. Hij wil dat die erfenis direct wordt uitgekeerd. Wie betaalt in dit geval de erfbelasting?

Als uw partner in zijn testament vastlegt dat u het vruchtgebruik erft en de andere nabestaanden de rest van het vermogen, dan ontvangen zowel u als de anderen een aanslag erfbelasting. Uw partner kan in zijn testament ook vastleggen dat u geen erfbelasting hoeft te betalen over het vruchtgebruik. Die belasting wordt dan betaald uit de rest van de erfenis.

Kan ik minder rente ­betalen over mijn ­papieren schenking?

Jaren geleden heb ik mijn ­kinderen een ‘papieren schenking’ gedaan: in een notariële akte heb ik hun geld geschonken dat ik direct weer heb teruggeleend. Sindsdien heb ik een schuld bij ze en betaal ik ze ieder jaar rente. In de tussentijd is de rente bij de banken fors gedaald. Kan ik de voorwaarden wijzigen en de rente verlagen?

Nee. De Belastingdienst stelt ­eisen aan een schenking op papier. Een daarvan is dat u minimaal 6 procent rente betaalt over het geschonken bedrag. Deze voorwaarde geldt sinds 1 januari 2010. Is de schenking eerder gedaan, dan eist de Belastingdienst dat op het moment van de schenking een ‘marktconforme’ rente wordt afgesproken. Daarnaast moet u de rente ook daadwerkelijk betalen en moet de schenking in een notariële akte zijn vastgelegd. Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet, mogen uw erfgenamen te zijner tijd de schenking als schuld van de erfenis aftrekken. Dit ­verlaagt dan hun erfbelasting.

Kan ons vermogen via mijn schoondochter ­verdampen?

Mijn zoon wil trouwen, maar zijn aanstaande vrouw heeft schulden. Stel dat wij komen te overlijden, wat gebeurt er dan met onze ­erfenis? Verdwijnt die in de ­schulden van zijn vrouw?

Nu nog wel, maar binnenkort niet meer. Op 1 ­januari 2018 gaat het huwelijks­vermogensrecht veranderen. Vanaf die datum valt alleen nog onder de ­gemeenschap van goederen wat beide partners tijdens het huwelijk inbrengen. Nu worden bij een huwelijk standaard alle bezittingen en schulden ­gemeenschappelijk eigendom. In het nieuwe systeem blijven ­bezittingen en schulden die je al had vóór de trouwdatum, ­buiten de gemeenschap van goederen. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen.

Als ik de kat verzorg, aanvaard ik dan de erfenis?

Mijn ex-man is overleden. In zijn boedel zit ook onze kat, die hij na de scheiding heeft gehouden. Ik wil daar wel voor zorgen, maar aanvaard ik daarmee dan ook automatisch de erfenis?

Waarschijnlijk niet. Als u erfgenaam bent, hebt u namelijk de plicht om de boedel te beheren. Daar hoort ook het verzorgen van planten en/of dieren bij. Pas ­wanneer er geld of spullen verdeeld worden, kan er sprake zijn van het aanvaarden van de erfenis. Maar u snijdt wel een goed punt aan. Erfenissen worden soms onbedoeld aanvaard, bijvoorbeeld door het alvast opruimen en meenemen van spullen. Maak daarom een beheer/verzorg­overeenkomst. Een notaris of jurist kan u helpen bij het opstellen. Daaraan zijn kosten verbonden, maar een oriënterend gesprek is vaak gratis.

Moet onze dochter de schenking delen met haar ex?

Vrij onverwacht gaat onze ­dochter scheiden. Wij hebben haar onlangs een groot bedrag geschonken. Moet zij dat nu delen met haar ­aanstaande ex-man?

Ja. Op het moment dat u de schenking deed, waren zij en haar man in gemeenschap van ­goederen getrouwd. Een ­schenking komt dan in de ­gemeenschap en wordt gezamenlijk eigendom van beide partners. Bij een ­echtscheiding heeft ieder recht op de helft van álle ­bezittingen. Het enige wat u had ­kunnen doen, was bij de ­schenking voorwaarden stellen zodat uw dochter de schenking niet hoefde te delen. Helaas voor uw dochter kan dat niet achteraf.

Moet ik mijn e-bike ­verplicht verzekeren?

Af en toe zie ik e-bikes met een blauw of geel kentekenplaatje. Is zo’n plaatje verplicht? En ­betekent het dat ik mijn e-bike moet verzekeren?

Als u op een gewone e-bike rijdt (met trapondersteuning tot 25 km per uur), hebt u geen kentekenplicht en ook geen verzekeringsplicht. Veroorzaakt u met uw fiets schade aan een ander, dan valt dat in de regel onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een e-bike met een geel bromfietsplaatje is een speed pedelec. Deze e-bikes hebben een ondersteuning tot 45 km per uur. Voor een speed pedelec gelden dezelfde regels als voor bromfietsen: u hebt een bromfietsrijbewijs nodig (AM), moet de fiets verplicht verzekeren volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en bent kentekenplichtig. Tot 1 juli van dit jaar konden speed pedelecs een blauw ­snorfietsplaatje hebben. Daarnaast zijn er ook racefietsen met een motortje in het frame dat onbeperkte trapondersteuning geeft. Volgens de wet is zo’n fiets een motorvoertuig. In Nederland heeft deze ‘fiets’ geen type­goedkeuring en daarom mag hij niet op de openbare weg komen. Verzekeren is niet mogelijk. Hoeveel ervan rondrijden is onbekend.

Wie erft van mijn ­kinderloze zwager?

De broer van mijn man heeft geen kinderen en ook geen partner. Stel dat hij komt te overlijden, erf ik dan van hem?

In principe niet. Aangezien uw zwager geen echtgenote of kinderen heeft, erven zijn broers, zussen en ouders (mochten zij nog in leven zijn). Is een broer of zus inmiddels overleden, dan nemen zijn of haar kinderen deze plaats in. Dit betekent dat u nooit van uw zwager erft. Uw man erft wel. Stel dat uw man komt te overlijden, dan erven uw kinderen in zijn plaats. Let wel: uw zwager kan in een testament een andere ­verdeling vastleggen.

Plustelefoon: 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere ­onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Dit artikel is eerder verschenen in Plus Magazine september 2017. Nog geen abonnee van Plus Magazine? Abonnee worden doet u in een handomdraai!

Bron(nen):