Het lot van een Lat’ter

Vraag van de week

Mijn moeder heeft 22 jaar een LAT-relatie gehad met haar vriend. Deze is recent overleden en hij heeft mijn moeder zijn volledige bezit (€200.000) nagelaten omdat hij met zijn drie zonen als tientallen jaren geen contact meer had. Is dit nu inderdaad volledig van haar of hebben de zonen van haar vriend nog ergens recht op?

Omdat de partners/vrienden van een LAT-relatie voor het erfrecht en voor de Successiewet vreemden zijn, wordt uw moeder ook als zodanig behandeld.  

Door dit zo te regelen heeft de vriend van uw moeder feitelijk haar kinderen onterfd. Hij laat wel alles aan zijn vriendin na, maar kan desondanks niet helemaal aan de kinderen van meneer voorbij gaan. Zijn kinderen hebben namelijk recht op hun wettelijke deel; de legitieme portie. Hoewel niet bekend is of zij een beroep zullen doen op hun legitieme portie, is het verstandig dat uw moeder uitrekent hoe groot die legitieme portie is die zijn kinderen toekomt. De legitieme portie van de kinderen is de helft van wat ze normaal gesproken zouden hebben geërfd. Ieder van de zonen erft dus een zesde deel van de nalatenschap; samen de helft van de nalatenschap, uw moeder erft de andere helft.

De volgende zure appel die uw moeder door moet bijten, is de erfbelasting. Omdat zij voor de Successiewet een vreemde is, heeft zij nauwelijks een vrijstelling (€2.244) en is op haar erfrechtelijke verkrijging een tarief erfbelasting verschuldigd van 30 procent tot € 128.750 en daarboven zelfs 40 procent .

Uw moeder erft van haar vriend, maar van de oorspronkelijke € 200.000 die zij erft volgens het testament van  haar vriend, houdt ze maar een dikke € 70.000 over. Tenzij kinderen geen beroep doen op legitieme natuurlijk, maar daar hebben ze vijf jaar de tijd voor.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.