Kan een spaarbank-boekje verjaren?

Bij het opruimen van mijn huis vond ik een vergeten spaarbankboekje uit mijn kindertijd. Kan het saldo ­verjaren?

Ja. De verjaringstermijn van een spaarbankboekje is twintig jaar. In het verleden was dat dertig jaar. De verjaringstermijn gaat lopen op de dag dat de laatste mutatie op het spaarbankboekje is verricht. Dat neemt niet weg dat u altijd kunt vragen of de bank bereid is een verjaard spaarbankboekje toch te verzilveren. Het is verre van zeker dat u het geld krijgt uitgekeerd, maar u kunt het proberen.