Kwart ruilt betaaldata voor diensten

Een kwart van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar toestemming gegeven voor het gebruik van hun betaalgegevens. In ruil hiervoor kregen zij nieuwe diensten geleverd op basis van deze data. De toestemming werd vooral gegeven aan de eigen bank en slechts mondjesmaat aan grote technologiebedrijven.

Dit blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank (DNB). Een belangrijke reden hiervoor is dat consumenten meer vertrouwen hebben in de eigen bank dan in andere partijen. Op een schaal van 1 (zeer weinig vertrouwen) tot 5 (zeer veel vertrouwen) krijgt de eigen bank gemiddeld een 3,4. Grote technologiebedrijven als Apple, Facebook en Google scoren gemiddeld een 1,9.

Privacy

In het onderzoek is ook gevraagd hoe privacygevoelig bepaalde informatie is op een schaal van 1 (niet privacygevoelig) tot 7 (zeer gevoelig). Betaalgegevens scoren een 5,9. Dat is net iets minder dan Persoonlijke identificatiegegeven (6,3), Bezit en schulden (6,1) en Gezondheidsgegevens (6,0). Dit verklaart waarom technologiebedrijven weinig toestemming krijgen: mensen delen liever geen privacygevoelige informatie met organisaties waarin zij weinig vertrouwen hebben. DNB verwacht dat slechts weinig consumenten het komend jaar toestemming zullen geven om betaalgegevens te gebruiken. De kans is het hoogst bij de eigen bank, maar meer dan de helft van de consumenten wil aan geen enkele partij toestemming geven. Opvallend is dat er aan een groot deel van de consumenten nog geen nieuwe diensten zijn aangeboden, noch door de eigen bank, noch door andere bedrijven.