Moet ik ook toeslag terugbetalen?

Moet ik ook toeslag terugbetalen?

Ik heb gehoord dat de Belastingdienst heel veel mensen naheffingen heeft gestuurd, omdat ze in 2006 teveel zorgtoeslag of huurtoeslag hebben gekregen. Hoe weet of ik hier ook door geraakt wordt?

De naheffingen die Belastingdienst nu stuurt, hebben betrekking op de zorg- en huurtoeslag die u in 2006 kreeg. Om die toeslag dat hele jaar maandelijks te krijgen, moest u eind 2005 uw gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. De gegevens bevatten onder meer een voorspelling van hoeveel u in 2006 dacht te gaan verdienen. Op basis van uw opgave schatte de Belastingdienst in, op hoeveel toeslag u recht had in 2006.

Momenteel is de Belastingdienst aan het kijken of de schattingen kloppen. Zo niet, dan krijgen de betrokkenen voor het eind van 2007 een naheffing over 2006. Of natuurlijk een nabetaling. Het lijkt zeker, dat honderdduizenden mensen hiermee te maken gaan krijgen. Hoort u nu bij de mensen die moeten terugbetalen?

In theorie zou u dat zelf moeten kunnen nagaan. Als het goed is, weet u of de gegevens die u hebt doorgegeven over 2006 en waarop uw voorlopige aanslag gebaseerd is, kloppen. Zoniet, dan kunt u verwachten dat er iets met uw zorgtoeslag over dat jaar gaat gebeuren. Als u in 2006 bijvoorbeeld meer hebt verdiend dan u van tevoren had voorspeld en opgegeven aan de Belastingdienst, dan zult u mogelijk zorgtoeslag moeten terugbetalen. Zo zijn er nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen om de toeslagen te krijgen. Naar al die dingen is u gevraagd of er u is op gewezen, toen u de toeslag aanvroeg. Als u daar allemaal bent blijven voldoen 2006, dan hoeft u zich geen zorgen te maken.

Hoeveel?

Als er u weet dat er iets niet klopte in uw voorspelling, dan is natuurlijk de vraag wat de gevolgen daarvan zijn. Hoeveel zorgtoeslag moet u terugbetalen? Een ruwe manier om dat na te gaan, is de proefberekening voor de zorgtoeslag te doen op basis van uw actuele gegevens. Dat kan op www.toeslagen.nl. Helaas kan de proefberekening voor 2006 niet meer gedaan worden, maar met die van 2007 kan het ook lukken. Er is niet zoveel veranderd tussen 2006 en 2007.

Als de proefberekening een lager bedrag aan toeslag te zien geeft dan u daadwerkelijk kreeg in 2006, dan kunt u een naheffing verwachten ter grootte van het verschil.

Al dit onderzoek van uw kant biedt natuurlijk geen 100% zekerheid. "Ik zou niet durven garanderen dat er niet toch een naheffing komt, ook al heeft u naar uw idee alles gecontroleerd," zegt Jan Erik van der Werff van het ministerie van Financiën. "Daarvoor zijn de berekeningen te ingewikkeld. Of je recht op huurtoeslag hebt, hangt bijvoorbeeld 77 factoren af."

Wat voor huis hebt u, wat is uw inkomen, wat is uw huur, is de woning 'passend' volgens de gemeente, woont u samen ja of nee, hebt u vermogen waarover u belasting betaalt... de bepaling van de huurtoeslag is erg ingewikkeld. De zorgtoeslag is iets minder complex. Maar ook daar kan u iets over het hoofd hebben gezien. Of dat zo is, en wat u dat gaat kosten, moeten we afwachten.

Te laat

Normaal gesproken zouden de naheffingen of nabetalingen (de Belastingdienst spreekt van de 'definitieve berekening') moeten komen in de zomer van het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben. Dat is dus enkele maanden na de belastingaangifte over dat jaar, altijd in maart/april.

Over 2006 hadden alle definitieve berekeningen er dus al in juli dit jaar moeten zijn. Dat is nog niet gelukt, maar voor eind 2007 moet het lukken. Een groep van 240.000 mensen moet nog tot 2008 wachten. Met de definitieve berekening over 2007 hoopt de Belastingdienst wél op tijd te zijn.