Nieuwe partner en partneralimentatie?

Mijn zoon is gescheiden een betaalt aan zijn ex-echtgenote al een paar jaar partneralimentatie. Nu heeft hij een leuke nieuwe vriendin leren kennen en hij wil weer gaan trouwen. Die vriendin heeft een goede baan. Kan dit nog gevolgen hebben voor de alimentatie die mijn zoon aan zijn ex betaalt?

Op het moment van scheiding is de hoogte van de alimentatie vastgesteld. Voor de berekening of er alimentatie verschuldigd is en zo ja, hoeveel deze moet bedragen, wordt onder meer gekeken naar de draagkracht van beide (ex)partners. Wanneer een van beiden een nieuwe partner krijgt, zal vaak de financiële situatie en daarmee de draagkracht wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie.  

Wanneer degene die de alimentatie ontvangt gaat trouwen, vervalt volgens de wet direct het recht op partneralimentatie. 

Wanneer echter degene die de alimentatie betaalt opnieuw gaat trouwen, ligt dit wat anders. De nieuwe relatie kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de draagkracht van de alimentatieplichtige. Denk bij positieve gevolgen aan een goed verdienende nieuwe partner (zoals bij uw zoon het geval is) die bijdraagt aan de woonlasten. Als de nieuwe partner onderhouden moet worden, krijgt de alimentatieplichtige partner juist te maken met stijgende lasten waardoor zijn/haar draagkracht afneemt.

Als de ex van uw zoon vermoedt dat de draagkracht van haar ex/uw zoon door zijn nieuwe partner is toegenomen, dan kan zij bij de rechter om herziening van de alimentatie vragen. De rechter zal dan de situatie opnieuw bekijken en mogelijk een nieuwe berekening maken. Uiteraard is het ook mogelijk dat de ex-echtgenoten er samen uitkomen en de rechter er niet aan te pas hoeft te komen. 

Om dergelijke discussies te voorkomen wordt er overigens ook wel voor gekozen om in een echtscheidingsconvenant een zogenoemd niet-wijzigingsbeding op te nemen. Er wordt dan afgesproken dat de hoogte en de duur van de alimentatie niet wijzigt, behalve in het geval dat er sprake is van zo’n ingrijpende wijziging  dat het niet redelijk en billijk is dat een van de ex-echtgenoten aan het beding kan worden gehouden. 

Let op: We hebben het hier over de partneralimentatie. Voor kinderalimentatie gelden andere regels.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).