Pensioen ex aftrekken

Vraag van de week

Bij mijn aangifte inkomstenbelasting 2014 heb ik het pensioen dat het pensioenfonds aan mijn ex betaalt afgetrokken. De inspecteur gaat echter niet akkoord. Wie heeft gelijk?

Om het pensioen dat uw ex toekomt als een persoonlijke verplichting af te kunnen trekken moet u het pensioen eerst zelf ontvangen hebben en aan haar betaald. In dat geval hebt u een aftrekpost zodat u de inkomstenbelasting, die u over het pensioen hebt betaald dat u aan uw ex-echtgenote hebt overgemaakt, weer terug krijgt. Uw ex-echtgenote geeft op haar beurt het ontvangen pensioen weer op en betaalt er vervolgens inkomstenbelasting over.

De inspecteur heeft gelijk
In uw geval maakt het pensioenfonds het pensioen dat uw ex-echtgenote toekomt direct aan haar over en houdt daarop de inkomstenbelasting in. De inspecteur heeft dus gelijk dat hij niet met uw aftrekpost akkoord gaat, er drukt niets op u en u hebt geen belasting betaald over het niet door u overgemaakte pensioen.