Vraag van de week: Huur bij inwonende ouders

Wij hebben onze woning verkocht aan onze dochter. Die gaat nu na een kleine verbouwing samen met haar man bij ons inwonen. Wij betalen huur aan haar, hoe pakt het fiscaal voor ons uit?

Door de verkoop van uw woning aan uw dochter is uw eigen woning verplaatst van box 1 naar box 3. De som die u hebt ontvangen is daarmee belast volgens de regels in box 3. De huur die u betaalt, kunt u niet mindering brengen op uw bezit in box 3 en zult u dus zelf moeten dragen.

Uw dochter en haar man hebben uw woning gekocht en gebruiken het als hun hoofdverblijf. Maar omdat ze een deel aan u verhuren staat niet de gehele woning tot hun beschikking. Hierdoor mogen ze niet de gehele woningwaarde (WOZ) in box 1 opgeven en ook niet de gehele eigenwoningschuld in box 1 aftrekken. Dat deel dat ze zelf gebruiken en dat deel van de hypotheek dat op het deel van de woning rust dat zij zelf gebruiken moeten/mogen ze opgeven in box 1. Het andere deel is bezit en schuld in box 3.

De meest gebruikte methode hierbij is om het aantal vierkante meters dat privé gebruikt wordt en het aantal vierkante meters dat verhuurd wordt uit te rekenen en vervolgens naar rato de waarden  naar box 1 en 3 toe te rekenen. Een en ander steeds gerelateerd aan de WOZ-waarde. Verhuurt uw dochter bijvoorbeeld 50 procent van haar woningoppervlak aan u en uw vrouw, dan mag ze de helft van de woningwaarde en hypotheek opgeven in box 1, de andere helft geeft ze op in box 3. De woningwaarde is daarbij het bezit en de hypotheek is schuld. De van u ontvangen huur hoeft ze niet als inkomsten op te geven.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Bron(nen):