90-plussers armste leeftijdsgroep in Nederland

Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over 2017 blijkt dat 11 procent van de 90-plussers onder de armoedegrens leeft. Bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde van 5,7 procent.

Hoge zorgkosten

Van de 65-plussers heeft 2-3 procent een inkomen onder de armoedegrens. Bij 80- tot en met 89-jarigen gaat het om 2-4 procent. Bij de 90-plussers is een flinke stijging te zien: 11 procent leeft onder de armoedegrens. Dit komt volgens het SCP door de hoge zorgkosten, die van het inkomen worden afgetrokken. 

Reactie ANBO

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, schrikt van de cijfers: “We zien dat veel ouderen met alleen een AOW of met een klein pensioen tegen hogere kosten aanlopen. Zeker nu ze langer zelfstandig thuis wonen en niet meer naar een verzorgingshuis gaan.” Verder hoopt ze dat het kabinet extra aandacht geeft voor deze groep op prinsjesdag.

Leeftijdsgroep Percentage onder armoedegrens
t/m 12 9%
13 t/m 17 5,9%
18 t/m 44 6-7%
45-59 5%
60 t/m 65 5,2%
66 t/m 79 2-3%
80-89 4-6%
90-plussers 11%

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Volgens het SCP zijn mensen arm wanneer ze geen geld hebben voor spullen en voorzieningen die als minimaal noodzakelijk gelden.

Bronnen: SCP, ANBO