Belasting: Wat verandert er in 2009?

Wat verandert er op financieel gebied in 2009? Een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe regels op het gebied van prijzen, rente, kortingen, en bonussen.

Dit artikel stamt uit 2009 en de inhoud kan verouderd zijn. Lees nieuwe informatie over belastingen op www.plusonline.nl/belastingspecial   

Minder ouderenkorting alleenstaanden

De alleenstaande ouderenkorting bedraagt in 2009 €410. Dat was vorig jaar nog €555. Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als hij ook recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. Een belastingplichtige heeft recht op de ‘gewone’ ouderenkorting als hij op 31 december 2009 65 jaar of ouder is en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan €34.282. De gewone ouderenkorting gaat omhoog van €486 naar €661.

Nieuw! De doorwerkbonus

In 2009 wordt de doorwerkbonus geïntroduceerd. Mensen die 62 worden en blijven werken, ontvangen deze doorwerkbonus als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting. De doorwerkbonus loopt ook door na de 65-jarige leeftijd. De bestaande (verhoogde) arbeidskorting voor ouderen blijft naast de doorwerkbonus bestaan. De hoogte van de doorwerkbonus wordt berekend door een leeftijdsafhankelijk percentage toe te passen op het inkomen uit werk tussen €8860 en €54.776.

Hulp aan huis-regeling blijft toch hetzelfde

De regeling ‘dienstverlening aan huis’ stond vorig jaar onder politieke druk, maar blijft vooralsnog ongewijzigd. De regeling geldt voor particulieren die voor minder dan vier dagen in de week dezelfde persoon ‘inhuren’ voor persoonlijke diensten (klusjes in of aan huis, tuin en dergelijke). Ook het verlenen van zorg (eventueel via persoonsgebonden budget) en alfahulpverlening vallen onder de regeling voor dienstverlening aan huis. In die gevallen hoeft de particuliere opdrachtgever geen loonbelasting in te houden of premies werknemersverzekeringen in te houden of zelf te betalen.

Regels lijfrente versoepeld

Met ingang van 2009 gelden nieuwe regels voor de belastingheffing van lijfrentetermijnen en andere periodieke uitkeringen uit een inkomensvoorziening. Deze termijnen en uitkeringen worden in box 1 belast indien de (verzeke­rings)­­overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden voor box 1. Daardoor hoeft een verzekeringsrecht, een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht waarvan een deel van de premie niet is afgetrokken, niet meer gesplitst (deels in box 1 en deels in box 3) te worden aange­geven.

Vaarwel buitengewone uitgaven

In 2009 komt er een eind aan de populaire aftrekpost voor buitengewone uitgaven. Deze post was onder meer te gebruiken voor ziektekosten en hulpmiddelen zoals brillen, gehoorapparaten en contactlenzen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe toelage voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze bedraagt voor 65-plussers maximaal €500. Wie jonger is dan 65 jaar, kan niet meer krijgen dan €350. Daarnaast is er een aparte regeling voor specifieke zorgkosten. Daarbij geldt alleen een fiscaal voordeel als er sprake is van ziekte of invaliditeit en komen de bril en het ooglaseren niet langer voor aftrek in aanmerking.

Sigaretten en drank duurder

De accijns op een pakje sigaretten is per 1 januari 2009 met 11 cent gestegen. Shagrokers betalen nu 14 cent meer voor een pakje van 50 gram. De onmisbare vloeitjes werden niet zwaarder belast.
De accijns op een flesje bier steeg van 9 naar 11 cent en wijndrinkers zijn in 2009 een stuiver per fles meer kwijt. De totale accijns op een flesje rood, wit of rosé is 49 cent.

Rijden op aardgas goedkoper

Het motorrijtuigenbelasting-tarief voor auto’s op aardgas wordt per
1 april 2009 verlaagd tot het niveau van benzineauto’s. Voor een auto met een gewicht van 1300 kilo scheelt dit circa €60 per kwartaal (de tarieven verschillen per provincie). Verder wordt de aanschafbelasting (BPM) van nieuwe auto’s verlaagd. Maar de tarieven van de motorrijtuigenbelasting voor benzineauto’s en dieselrijders gaan omhoog. De aanschaf van een nieuwe auto wordt dus goedkoper, maar erin rijden zo’n 6 procent duurder.

Vrijstelling voor vrijwilligers blijft gelijk

De vergoeding die een vrijwilliger ontvangt, wordt in 2009 niet als loon beschouwd als deze niet meer bedraagt dan €1500 per jaar en €150 per maand. Dit zijn dezelfde bedragen als in 2008. Het gaat erom of de beloning in redelijke mate overeenstemt met (de aard van) het werk. Bij een beloning die kan worden aangemerkt als een marktconforme beloning, is er geen sprake van vrijwilligerswerk.

Lees ook de andere artikelen in onze belastingspecial!

 

Trefwoorden: