Buitenlandse zorgnota zelf vertalen

Een zorgverzekeraar mag eisen dat een verzekerde op eigen kosten buitenlandse zorgnota's laat vertalen, als deze niet in het Frans, Duits, Engels of Spaans zijn opgesteld.

Dat blijkt uit een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Een Bulgaars man met een Nederlandse zorgverzekering declareerde ziektekosten die hij in Bulgarije had gemaakt. De ziektekostenverzekeraar kon niet zeggen of zij de rekening zou vergoeden, omdat ze de nota niet kon lezen. De man moest de rekening op eigen kosten laten vertalen door een beëdigd vertaler.

De man beschouwde dat als ongelijke behandeling vanwege zijn nationaliteit. Immers, als Bulgaar ging hij vaker dan gemiddeld naar Bulgarije dan naar andere landen buiten Nederland. Iemand die vaker naar Spanje gaat, kan wel nota's in het Spaans indienen. Bovendien is het in Bulgarije verplicht nota's in het Bulgaars op te stellen. Oneerlijk, vond de man.

Controle

De verzekeraar wees erop dat zij de nota's moet kunnen controleren. Franse, Duitse, Engels en Spaanse talenkennis is aanwezig. Bij een nota in een andere taal wordt intern gekeken of iemand die taal spreekt. Zo niet, dan moet de verzekerde voor een vertaling zorgen. Dat is geen discriminatie, want dat geldt evenzeer voor Nederlanders met een vakantiehuisje in bijvoorbeeld Kroatië.

Het College voor de Rechten van de Mens gaf de verzekeraar gelijk, want zij zag geen direct of indirect onderscheid naar ras of nationaliteit. De eis dat nota's in het Frans, Duits, Engels of Spaans zijn opgesteld, verwijst niet naar de afkomst of nationaliteit van de verzekerde maar naar de taal van de nota's. De wet op gelijke behandeling kan een verzekeraar niet verplichten om nota's in alle talen van de EU te accepteren.

Bron(nen): Mensenrechten