Dekkingsgraden stijgen verder

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september gestegen van 109 procent naar 110 procent. Dat is vooral te danken aan de gestegen rente. De beleggingsresultaten vielen wat tegen na de forse stijgingen in de eerste helft van het jaar.

Dat meldt Aon, die met de Pensioenthermometer de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar gemiddeld 105 procent. Een deel van de pensioenfondsen zal een hogere beleidsdekkingsgraad hebben, een deel ook een lagere. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Pensioenfondsen gebruiken de beleidsdekkingsgraad onder andere om te toetsen of ze voldoende buffers hebben.
Bij een gemiddelde beleidsdekkingsgraad van 105 procent komt voor veel pensioenfondsen indexatie van de pensioenen in zicht. Zoals bekend zijn veel pensioenen al jaren niet geïndexeerd. Het is nog nier bekend of pensioenfondsen op afzienbare termijn de pensioenen zullen indexeren.

Bron: AON