Eigen bijdrage WMO weerhoudt zorgvrager

Getty Images


Een kwart van de zorgvragers haakt af vanwege de eigen bijdrage die gemeenten voor WMO-voorzieningen vragen. Burgers worden vooraf nauwelijks geinformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage, ook niet als deze omhoog gaat.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur. Het gaat al fout bij de aanvraag van zorg en voorzieningen. Slechts zeven procent van de aanvragers heeft bij de intake, het zogeheten keukentafelgesprek, een goede indicatie gekregen van de kosten.

Veel mensen voelen zich dan ook overvallen door de hoogte van die eigen bijdrage als maanden later de rekening in de bus valt. Een kwart van de zorggebruikers stopt vanwege de (hoge) eigen bijdrage. Volgens gemeenten ziet een op de vijf regelmatig af van zorg. Daarnaast is er een psychologisch effect: veel mensen ervaren de hoge eigen bijdrage als een boete voor ziek zijn.

Bijdrage verlagen
Gemeenten hebben de mogelijkheid de eigen bijdrage te verlagen. In praktijk maken gemeenten hier beperkt gebruik van: veertig procent van de gemeenten vraagt altijd de maximale eigen bijdrage. In de overige gemeenten zijn de maatregelen gericht op de allerlaagste inkomens, zodat huishoudens met een inkomen boven het minimum buiten de boot vallen.

Auteur