Geldkwesties januari 2014

Als mijn broer overlijdt, erven mijn halfbroers dan ook? Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen naast mijn AOW? Het antwoord op deze en andere vragen leest u in de geldkwesties van deze maand.

Begrafenispolis kwijt

Mijn vader is onlangs overleden. Volgens mijn moeder zou er een begrafenisverzekering zijn, maar ze weet niet bij welke verzekeraar deze is afgesloten. In mijn vaders administratie kunnen we geen polis vinden. Is er een mogelijkheid om te achterhalen waar de verzekering is afgesloten?

Ja. U kunt dit navragen bij het Verbond van Verzekeraars. U kunt het zelf doen, maar ook uw moeder, uw broers en zussen, andere erfgenamen en de eventuele executeur kunnen dit doen. Samen met het aanvraagformulier (dat vindt u op www.allesoververzekeren.nl) stuurt u kopieën mee van uw vaders legitimatiebewijs en van de akte van overlijden plus een bewijs dat u een kind, partner, erfgenaam of executeur bent. Op basis van die gegevens gaat het verbond zoeken en krijgt u de naam van de verzekeraar te horen als er een polis is. U moet die verzekeraar vervolgens zelf benaderen. Deze procedure duurt twee à drie maanden.
 

Erfenis voor halfbroers

De vrouw van mijn broer is al eerder overleden en hij heeft geen kinderen. Behalve zijn eigen twee broers en twee zusters hebben wij ook drie halfbroers. Als mijn broer overlijdt, erven mijn ­halfbroers dan ook, en zo ja hoeveel?

Ja, halfbroers zijn erfgenamen en zij erven de helft van wat broers en zussen erven. In dit geval zijn er zeven erfgenamen. De rekensom is niet al te ingewikkeld. U, uw broer en twee zussen hebben recht op een heel erfdeel, de drie halfbroers op de helft daarvan. Bij elkaar is dat 4 + 1,5 = 5,5 erfdelen, zodat de erfenis door 5,5 moet worden gedeeld. Mocht er een testament zijn, dan ligt de zaak anders. De wettelijke verdeling geldt dan niet en de erfenis wordt verdeeld op de manier die uw broer in zijn testament heeft opgenomen.
 

Surinaamse jaren gekort

Begin jaren zeventig hebben mijn man en ik vier jaar in Suriname gewerkt. Sinds kort ontvangen wij AOW. Onze AOW is lager vanwege die jaren in Suriname. Hoe kan dat? Suriname was in die jaren toch een onderdeel van Nederland?

Ja en nee. Suriname behoorde in de jaren zeventig inderdaad tot het koninkrijk, maar dat wil niet zeggen dat alle regelingen in Suriname en Nederland gelijk waren. Voor het opbouwen van AOW moet u in Nederland wonen, dat gold ook toen Suriname nog deel uitmaakte van het koninkrijk. AOW wordt in vijftig jaar opgebouwd, dat is
2 procent per jaar. Tijdens de vier jaar in Suriname hebben u en uw vrouw geen AOW opgebouwd en daarom wordt u nu gekort met 8 procent.
 

Nabestaandenpensioen

Mijn man is ernstig ziek. Ik vrees dat hij binnenkort komt te overlijden. Ik ben 61 jaar oud. Op welk inkomen kan ik rekenen na zijn overlijden?

U ontvangt na het overlijden van uw man hoogstwaarschijnlijk een partnerpensioen, dat wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Dat partnerpensioen is opgebouwd via de pensioenregeling van uw man. In zijn algemeenheid is niet te zeggen hoe hoog het zal zijn. U kunt op het jaarlijkse pensioenoverzicht vinden hoeveel u gaat ontvangen. Ook kunt u contact opnemen met het pensioenfonds van uw man. U hebt hoogstwaarschijnlijk geen recht op de nabestaandenuitkering ANW. Daarvoor moet u voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn, of zorgen voor een kind onder de 18 jaar of geboren zijn voor 1 januari 1950. Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, gaat u AOW ontvangen. Uw partnerpensioen loopt dan gewoon door.
 

AOW of IOAW

Ik ontvang een IOAW-uitkering. Mijn vrouw is twee jaar ouder dan ik en zij bereikt binnenkort de AOW-leeftijd. Wat gebeurt er dan met mijn IOAW-uitkering en hoeveel gaan wij ontvangen?

Een IOAW-uitkering vult het inkomen van u en uw vrouw aan tot bijstandsniveau. Zodra uw vrouw AOW gaat ontvangen, heeft dat gevolgen voor uw gezinsinkomen en dus voor de hoogte van uw IOAW-uitkering. Aangezien u de jongere partner bent van uw vrouw, krijgt zij bij het bereiken van de AOW-leeftijd ook recht op een toeslag voor u. Uw IOAW-uitkering zal volledig worden verrekend met haar AOW-toeslag. In de praktijk bestaat uw gezinsinkomen dan uit een AOW plus een volledige toeslag. Dat is iets minder dan €1500 bruto per maand.
 

Testament zoeken

Mijn broer is onlangs overleden. We weten niet of hij een testament heeft. Hoe komen wij erachter of er toch niet een testament is?

Alle testamenten staan geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR, T 0900-114 4 114 , €0,25 pm) en iedere notaris kan dit register raadplegen. Ook kunt u zelf bij het register informeren of uw broer een testament heeft. U doet dit schriftelijk en stuurt daarbij een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister mee. Het aanvraagformulier vindt u op www.notaris.nl. Het raadplegen is gratis. Het CTR weet alleen of er een testament is en bij welke notaris het zich bevindt. Het CTR weet niet wat er in het testament staat. Als er een testament blijkt te zijn, dient u dus contact op te nemen met de notaris.
 

Belastingvrij bijverdienen na pensioen

Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen naast mijn AOW?

Niets. U mag zoveel bijverdienen als u wilt en voor de hoogte van uw AOW en pensioen heeft dat geen gevolgen, maar over al uw inkomsten betaalt u belasting. AOW’ers betalen in de eerste schijf en tweede schijf geen AOW-premie. Dat scheelt flink. U betaalt in de eerste en tweede schijf 19,1 procent en 24,1 procent in plaats van 37 procent en 42 procent. De bovengrens van de tweede schijf ligt op €33.363. Boven die grens betaalt ­iedereen hetzelfde percentage: 42 procent. En boven €55.951 betaalt iedereen 52 procent.

Bron(nen):
  • Plus Magazine

Reactie toevoegen

5 Comments

Door Dhr. O.Koeiman (niet gecontroleerd) op zo, 19-1-2014 - 13:25

Surinaamse jaren gekort

Daar tegenover staat dat meneer/mevr over die jaren AOW uit Suriname kan aanvragen.

Door Jenny (niet gecontroleerd) op za, 18-1-2014 - 07:53

Broer moeder overleden op 91-jarige leeftijd: navragen bij de notaris. Het kan zijn dat oom jullie met name heeft uitgesloten van de erfenis en zo niet hebben jullie gewoon recht op jullie aandeel. Volgens mij moet de notaris dan ook gedurende een zekere periode actie ondernemen om jullie te vinden. En volgens mij is er ook een website waarop je kunt zoeken of je toevallig nog ergens een erfenis tegoed hebt. Succes!

Door Mar (niet gecontroleerd) op vr, 17-1-2014 - 17:48

Belastingvrij bijverdienen, staat niet bij dat je ook gekort wordt op zorgtoeslag en eventueel huurtoeslag. Dat is afhankelijk van belastbaar inkomen. Dus niet alleen betaal je over elke bijverdiende cent belasting maar wordt je ook nog gekort.Dus eerst goed nadenken voordat je gaat bijverdienen.

Door Mevr. L.A. de Jongh (niet gecontroleerd) op vr, 17-1-2014 - 16:55

In uw artikel lees ik dat de 1e schijf 19,1% is.
Volgens mijn informatie is dat 18,35% of zijn mijn gegevens onjuist?

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op vr, 17-1-2014 - 16:30

Een jaar geleden (in jan.2013)is de broer van mijn moeder overleden op 91-jarige leeftijd; zijn vrouw een jaar eerder. Zij hebben geen kinderen. Ook mijn moeder en 2 andere zussen zijn overleden. Blijven over een aantal neefjes en nichtjes aan beide kanten. Alleen ik heb niets gehoord of ontvangen, ook geen overlijdenskaart. Mijn oom was gebrouilleerd met mijn moeder en kennelijk ook met mij en volgens een broer van mij had hij mij ontërfd. Kan dat?