Geldzaken beter onder controle

Nederlanders hebben hun geldzaken beter onder controle dan twee jaar geleden. Steeds meer mensen betalen hun rekeningen altijd op tijd. Dat percentage steeg van 68% in 2013 naar 73% in 2015. Ook staan steeds minder mensen wel eens rood op de betaalrekening. Dat percentage daalde van van 52% in 2013 naar 63% in 2015.

Dit blijkt uit de monitor financieel gedrag van het platform Wijzer in Geldzaken. Bijna een op de drie Nederlanders zag de eigen financiële positie de afgelopen jaren verslechteren. Als boosdoener wijzen zij op hogere belastingen/lagere toeslagen en op de zorgkosten. Dit is meer dan gemiddeld het geval bij 65-plussers. Ook het wegvallen van een uitkering en het verliezen van werk worden als oorzaak genoemd voor een slechtere financiële situatie.

Buffer

Veel Nederlanders hebben een buffer achter de hand voor onverwachte uitgave, zoals een nieuwe wasmachine of koelkast. Bijna veertig procent heeft een buffer van meer dan 3.500 euro, ongeveer een kwart heeft minder dan 3.500 euro opzij gezet en ruim een derde heeft helemaal geen geld gereserveerd. Het aantal mensen zonder financiële buffer is iets groter dan vorig jaar.

Nederland staat minder rood