Hogere boetes

Boetes voor verkeersovertredingen zijn per 1 januari verhoogd om de bedragen aan te passen aan de inflatie. Voor een veelvoorkomende verkeersovertreding, 10 km/h te hard rijden binnen de bebouwde kom, bedraagt de boete in 2014 €46. Buiten de bebouwde kom is de boete voor 10 km/h te hard rijden €41. Vorig jaar was dit respectievelijk €45 en €41.

Bij snelheidsovertredingen is de boete hoger naarmate de overschrijding van de maximum snelheid hoger is. Wie binnen de bebouwde kom 25 km/h te hard rijdt, krijgt een boete van €244. Buiten de bebouwde kom zijn de bedragen iets lager.

Voor een irritante verkeersovertreding als bumperkleven zijn de boetes aanzienlijk hoger. Bij een snelheid tussen de 100 en 120 km/h is een wegpiraat €600 kwijt als de afstand tot zijn voorganger meer dan 3 meter. Is de afstand korter, dan is de boete €700. Ook voor gevaarlijk gedrag als handheld bellen en door rood rijden zijn de boetes hoog: €230

Fiets
De boetes voor fietsers zijn lager dan voor automobilisten. Voor rijden zonder licht is de boete €55. Het ontbreken van een rode reflector of een bel kost €35. Geen hand uitsteken kost €35 en de boete voor door rood rijden bedraagt €90. Telefoneren op de fiets is niet verboden en daar is dus ook geen boete voor.

www.om.nl/onderwerpen/boetes/