Minder subsidie voor duurzame warmte

Huiseigenaren die investeren in apparatuur om de woning duurzaam te verwarmen, krijgen ook in de toekomst subsidie. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt in aangepaste vorm verlengd tot 2030. De subsidie is onder meer van toepassing op een zonneboiler of warmtepomp.

De subsidie voor pelletkachels en biomassaketels voor bestaande woningen vervalt. Deze apparaten stoten weliswaar minder CO2 uit, maar dat weegt niet op tegen de uitstoot van koolmonoxide, stikstof en fijnstof. Wie nog subsidie wil aanvragen voor een pelletkachel of biomassaketel moet zorgen dat aanschaf, installatie en de aanvraag voor subsidie nog dit jaar wordt ingediend. Tweede versobering is dat de ISDE-regeling niet meer geldt voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. De bestaande isolatiesubsidie zou eind 2020 stoppen, maar deze wordt verlengd en vanaf 2021 opgenomen in de ISDE-regeling. De hoogte van de nieuwe subsidiepot is nog niet bekend.

Bron:  Vereniging Eigen Huis