Minder zorgmijders om kosten

In 2019 heeft negen procent van de mensen afgezien van zorg vanwege de kosten. In 2016 lag dit percentage op zestien procent. Er is dus sprake van een dalende trend.

Dit blijkt uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Het ging bij de zorg om het afzien van een doktersbezoek, een medisch onderzoek of een behandeling met medicijnen. Bij het uitsplitsen van de cijfers blijkt dat vijf procent afziet van doktersbezoek vanwege de kosten. Voor medisch onderzoek en medicijnen ligt dat percentage even hoog. Sommige mensen zien van twee verschillende soorten zorg af en één procent heeft van alle drie de zorgcategorieën afgezien. Voor alle drie de categorieën geldt dat er een dalende trend is. 

Wachttijd

De wachttijd voor de specialist is ook onderzocht. Deze blijkt vergelijkbaar met voorgaande jaren. Iets minder dan de helft moet minder dan vier weken wachten op een afspraak, ongeveer een derde wacht een tot twee maanden en negen procent wacht twee maanden of langer. 

Bron: Nivel.nl