Moet ik schenkingsrecht betalen over gezamenlijk staatslot?

Een vriend heeft voor ons allen enkele oudejaarsloten gekocht. Stel dat wij winnen en hij het geld uitdeelt: moet ik dan schenkings- recht betalen?

Getty Images

Een vriend heeft voor ons enkele loten gekocht voor de oudejaars-trekking van de Staatsloterij. Stel dat wij winnen en hij het geld verdeelt: moet ik dan schenkingsrecht betalen?

Wie zomaar een groot bedrag ontvangt van een familielid, vriend of kennis moet inderdaad schenkingsbelasting, officieel schenkingsrecht, betalen. Denk aan een goede vriend die de jackpot wint en u zomaar 10.000 euro besluit te schenken.

Grote verschil met uw situatie is dat het lot wordt gekocht voor allemaal. Bedoeling is dat u allemaal mede-eigenaar bent. In dat geval ontvangt u het prijzengeld niet zomaar, maar omdat u een (deel van een) lot hebt gekocht. Uw voordeel (het prijzengeld) vloeit direct voort uit de investering (de aankoopprijs) in het lot. Doordat u dus iets voor het geld hebt moeten doen (een lot kopen), is geen schenkingsbelasting is verschuldigd.

Wel moet u in principe kansspelbelasting betalen. Bij de Staatsloterij weer niet: die neemt zelf de kansbelasting voor zijn rekening en keert bedragen belastingvrij uit.

Doemscenario: vriend houdt prijs zelf

Probleem is wel: hoe bewijs je gezamenlijk eigenaar te zijn? Stel dat op uw loten vanavond de grote jackpot van 25 miljoen euro valt. Dan zou die goede vriend, oom of tante plotseling kunnen claimen dat hij of zij het lot alleen heeft gekocht. Dan dreigt u naar het prijzengeld te kunnen fluiten.

De situatie wordt concreter nu ook veel winkeltjes en sigarenboeren zogenaamde 'boulevardloten' verkopen. U koopt dan met honderd mensen bijvoorbeeld vijftig loten en deelt de prijs. Meestal ontvangt u dan een papier met lotnummers.

Ook de Belastingdienst zou theoretisch moeilijk kunnen gaan doen. De fiscus kan immers stellen dat slechts de lotenkoper de prijs heeft gewonnen en de rest schenkingsrecht moet betalen.

Schriftelijke verklaring

Groepsleden moeten in het uiterste geval dus voor de burgerrechter kunnen bewijzen samen eigenaar van het lot te zijn. Dat kan nog een hele klus worden als daar geen schriftelijke bewijzen voor bestaan. Wie zo zeker mogelijk wil zijn, kan maar beter een schriftelijke verklaring van de lotenkoper verlangen. Daarin moet de laatste aangeven het lot/de loten voor de met naam vermelde groepsleden te hebben gekocht.

Zo’n verklaring kan op een gewoon A4-tje, wel moet de datum, naam en handtekening erbij. Vervolgens doen de groepsleden er verstandig aan een ondertekend betalingsafschrift te verlangen voor het bedrag dat zij (voor hun deel van) het lot hebben betaald.

Vertrouwen

Uiteraard voert deze gang van zaken voor de meeste mensen veel te ver. Zo’n procedure staat immers op gespannen voet met het vertrouwen dat vrienden en familie in elkaar hebben. Voor een rechter biedt het echter wel de meeste zekerheid.

Auteur