Moet stiefouder meebetalen aan de kinderalimentatie?

Onze zoon heeft een relatie met een vrouw die gescheiden is en die uit dit eerdere huwelijk twee jonge kinderen heeft. Zij willen binnenkort gaan trouwen. Nu vertelde een kennis mij dat mijn zoon hierdoor ook verplicht kan worden om mee te betalen aan de kinderalimentatie? Klopt dat?

Tegenwoordig komen samengestelde gezinnen steeds vaker voor. Een samengesteld gezin is een gezin waarbij tenminste een van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie. In veel gevallen ontstaat zo’n gezin na een eerdere echtscheiding.

Na de echtscheiding zijn de ouders samen financieel verantwoordelijk voor de betaling  van de kosten van levensonderhoud van hun minderjarige kinderen. Volgens de wet zijn echter zowel de ouders als de stiefouders onderhoudsplichtig voor een (stief)kind als dit kind tot het gezin behoort.

Als uw zoon trouwt met zijn vriendin wordt hij hierdoor automatisch stiefouder van haar kinderen. Een stiefouder is namelijk degene met wie een ouder is getrouwd  of een geregistreerd partnerschap heeft. U heeft het verder over jonge kinderen, dus de kans lijkt groot dat deze kinderen al dan niet gedeeltelijk tot het gezin zullen gaan behoren en uw zoon daarmee dus inderdaad (mede) onderhoudsplichtig wordt. Ook zijn inkomen zal zeer waarschijnlijk meegenomen worden bij de berekening van de kinderalimentatie. In principe zijn de verplichtingen van de eigen ouders en de stiefouder gelijk in rang. Hoeveel daadwerkelijk moet worden bijgedragen verschilt echter van geval. Ik zou uw zoon en aanstaande schoondochter in elk geval adviseren om dit goed uit te (laten) zoeken. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.