Samenwonen en zorgen voor elkaar

Vraag van de week

man en vrouw
Getty Images

Mijn vriend en ik wonen al lang samen zonder iets geregeld te hebben. We hechten niet zo aan formaliteiten, maar hebben inmiddels wel begrepen, dat we om goed voor elkaar te zorgen, we beter een samenlevingsovereenkomst kunnen laten opstellen. Klopt dat en is het voldoende?

Het is inderdaad verstandig om ook na een overlijden voor elkaar te zorgen. Het eenvoudigst is het om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. In die gevallen is alles in een keer geregeld, waaronder: u bent dan automatisch medehuurder, het (nabestaanden)pensioen is dan geregeld (zolang u pensioen opbouwt) u bent partner voor de erfbelasting en u bent volgens de wet de erfgenaam die de beschikking krijgt over de gehele nalatenschap en bovendien heeft u dan allerlei wettelijke rechten. 
Blijft u liever gewoon samenwonen, dan moet u alles zelf regelen. U moet met de verhuurder afspraken maken over het mede-huurderschap, u heeft (meestal) een samenlevingsovereenkomst nodig waarin u de (nabestaanden)pensioenen aan elkaar gunt en u moet het pensioenfonds daarover informeren, u moet een testament door de notaris laten opstellen waarin u regelt wie wat erft. Voor de erfbelasting bent u pas partner en krijgt u de partnervrijstelling van €723.526 (2023) pas zes maanden na het passeren van uw samenlevingsovereenkomst of wanneer u kunt aantonen dat u al tenminste vijf jaar op het zelfde adres woont als de overledene. Wettelijke rechten heeft u niet. Zonder testament of samenlevingsovereenkomst heeft u bijvoorbeeld maar een half jaar nawoonrecht, terwijl een onterfde echtgenoot het levenslange vruchtgebruik kan afdwingen.
Kortom, het is goed en verstandig dat u als samenwoners een aantal zaken wilt regelen. Het handigst is het om te trouwen of een geregistreerd huwelijk aan te gaan, dit kan met wat geduld zelfs gratis. Met wat moeite en kosten kunt u het ook regelen met een samenlevingsovereenkomst én testament.
 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.