Samenwonen: is verblijvingsbeding voldoende?

Mijn vriend en ik wonen al 20 jaar samen, hebben twee kinderen en een eigen huis, waar we allebei voor de helft eigenaar van zijn. We willen dat bij overlijden van een van ons de woning volledig van de ander wordt. Op dit moment hebben we een notariële samenlevingsovereenkomst met daarin een verblijvingsbeding. Is dit voldoende of moeten we ook een testament maken?

Het is niet altijd nodig om naast een samenlevingsovereenkomst met daarin een verblijvingsbeding ook een testament op te maken. Met een verblijvingsbeding wordt namelijk geregeld dat na overlijden van de een, de gezamenlijke bezittingen toekomen aan de ander. De langstlevende partner wordt daarmee ook eigenaar van het andere deel van de gemeenschappelijke bezittingen. Let op: de bezittingen, zoals een woning, moeten nog wel officieel aan de langstlevende overgedragen (geleverd) worden. Als u ook dingen wilt regelen voor privébezittingen dan moet u een testament maken of in de samenlevingsovereenkomst opnemen dat de andere het recht heeft om deze zaken over te nemen.

Aan een verblijvingsbeding is meestal de verplichting gekoppeld om eventuele schulden die verbonden zijn aan de gemeenschappelijk bezittingen (denk aan de hypotheekschuld) over te nemen. Bij overname van de hypotheekschuld zal de bank er wel mee akkoord moeten gaan dat de langstlevende partner de hypotheekschuld voortaan alleen betaalt.

De kinderen blijven in dit geval wel de erfgenamen. Zij erven de privébezittingen van hun overleden vader of moeder. Als zij door het verblijvingsbeding in hun wettelijke rechten geschaad worden dan kunnen zij bij de langstlevende ouder de legitieme portie opeisen.
Fiscaal geldt het volgende: Bij een verblijvingsbeding verkrijgt de langstlevende partner op basis van een overeenkomst en niet op basis van het erfrecht. De fiscus vindt echter dat dit niet zonder erfbelasting zou mogen plaatsvinden en daarom is in de Successiewet bepaald, dat deze verkrijging fictief toch geldt als een erfrechtelijke verkrijging.

N.B. Dit is in het kort mijn antwoord. Elke situatie is echter anders. Om te kunnen bepalen of het toch verstandig kan zijn om naast het verblijvingsbeding ook nog een testament op te maken, zou ik u adviseren om te informeren bij een deskundige (zoals een notaris of een erfcoach).

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.