Veranderingen per 1 januari

Getty Images


Een hogere zorgtoeslag, een hogere AOW-leeftijd en geen gratis plastic tasjes meer in de supermarkt. Het zijn slechts enkele van de wijzigingen in de wet- en regelgeving die per 1 januari van kracht wordt.

Een verandering waar bijna iedereen mee te maken krijgt, is de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting in de tweede en derde schijf. Het tarief daalt van 42% naar 40,4%. Ook bij de heffingskortingen zijn er wijzigingen. De tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden vervalt en de minimum leeftijd voor de werkbonus schuift een jaar op van 61 naar 62 jaar. De algemene heffingskorting wordt verder afgebouwd, terwijl de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting juist omhoog gaan.

WW

De maximale duur van de WW wordt stap voor stap korter. Uiteindelijk zal de WW halverwege 2019 maximaal 24 maanden duren. Dat was in 2015 nog 36 maanden. Vanaf 1 januari 2016 bouwen werknemers minder WW-rechten op. De leeftijdsgrens voor de sollicitatievrijstelling schuift een paar maanden op. Pas een jaar voor de ingang van de AOW hoeven werklozen niet meer te solliciteren. Nu is dat op je 64ste jaar.

AOW

De AOW leeftijd schuift drie maanden op en wordt 65 jaar en 6 maanden. Een baan vinden als AOW wordt gemakkelijker gemaakt doordat de werkgever minder risico’s gaat lopen. Zo hoeft een werkgever bij ziekte van de AOW’er maximaal 13 weken loon door te betalen. Dat was twee jaar. Ook heeft de werkgever minder re-integratieverplichtingen. Het idee is dat werkgevers minder huiverig zullen zijn om AOW’ers aan te nemen.

Plastic tasjes

Gratis plastic tasjes zijn vanaf 1 januari verboden. Op het verbod is een uitzondering voor levensmiddelen. Deze mogen worden verpakt in dunne plastic tasjes als dit voedselverspilling tegengaat of als de geen andere manier is om de levensmiddelen hygiënisch te verpakken. Geldt de uitzondering niet, dan mogen winkels hun klanten wel een plastic tas verkopen voor een klein bedrag. De richtprijs is een kwartje. Op de luchthaven zal de gesealde doorzichtige tas voor drank en deodorant gratis zijn, voor de gele plastic tassen moet voortaan worden betaald.

Zorg

Het eigen risico is de zorgverzekering gaat omhoog met €10 tot €385. De zorgtoeslag stijgt voor alleenstaanden met €58 tot €992 en voor partners met €114 tot €1905. De lage eigen bijdrage voor langdurige zorg ligt in 2016 tussen de €159,80 en €838,60 per maand. De hoge eigen bijdrage is maximaal €2301,40 per maand.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

Bron: www.rijksoverheid.nl/

Auteur