Waar komt al dat nieuwe geld vandaan?

Ik heb een vraag naar de Nederlandsche Bank (DNB) gestuurd over de extreem lage rente en het steeds maar creëren van nieuw geld. In een lang antwoord wijst de DNB naar de Europese Centrale Bank (ECB) die de rente zo laag houdt. Maar ik heb dit in 75 jaar nooit zo meegemaakt. Wat zullen de gevolgen van dit beleid zijn? In het verleden hadden we hier toch hele nare ervaringen mee.

Oudere generaties weten niet beter dan dat je geld eerst moet verdienen, voordat je het kunt uitgeven.  Maar die tijd lijkt voorbij. Geld lenen kost bijna niets en daar maken alle landen  en ook burgers met hun goedkope hypotheken,  gebruik van.  Er is een nieuw 'evenwicht' tussen inkomsten en uitgaven.

In deze coronatijd kan je nog begrip voor de extra uitgaven hebben,  maar deze trends zijn al langer te zien. Dit beleid is deels ontstaan om sommige Europese landen met hun hoge staatsschulden, uit de wind te houden.  Het is afwachten hoe het op de lange duur gaat uitpakken. Van belang is of het vertrouwen in de belangrijke munten blijft bestaan.

Als u schrijft over slechte ervaringen uit het verleden, doelt u ongetwijfeld op het vooroorlogse Duitsland. Daar was de geldontwaarding zo groot dat de Duitse overheid de opdracht gaf om een bankbiljet te drukken met een waarde van 100.000.000.000.000 mark. Omgerekend was dit biljet maar 310 dollar waard. In die periode moest de Centrale Bank van Duitsland zoveel geld drukken dat ze 30 papierfabrieken en 132 drukkerijen in gebruik hadden…. Een zeer extreme en unieke situatie, die uiteindelijk ook een bron vormde voor een oorlog.