Wie betaalt de mantelzorgwoning?

Ik heb mijn huis aan mijn zoon verkocht en tegelijk met een vergunning van de gemeente de garage verbouwd tot mantelzorgwoning. Door problemen met mijn zoon ben ik vertrokken. We moeten de mantelzorgwoning van de gemeente weer terugbrengen naar een garage. Wie betaalt dat?

U hebt de woning verkocht en voordat uw zoon er in kwam wonen de garage verbouwd tot zelfstandige woonunit er zijn geen afspraken gemaakt over de kosten. Hiervoor hebt u de toestemming van de gemeente gekregen onder de voorwaarden dat wanneer de mantelzorg eindigt de garage weer garage moet worden. De verbouwing hebt u beiden (na uw aandringen) voor 50 procent betaald. Het terugbrengen in de oude staat zou dus ook in die verhouding betaald moeten worden.

De mantelzorgwoning mag tegenwoordig als hij aan de landelijke criteria voldoet, vergunningsvrij worden geplaatst. De mantelzorgwoning moet ook weer verwijderd als er geen sprake meer is van mantelzorg. Dat brengt kosten met zich mee en gemeenten vrezen dat de tijdelijke mantelzorgwoning daarom wel eens permanenter kan blijken te zijn dan de bedoeling is. Voor de handhaving heeft de gemeente doorgaans te weinig mankracht en als de woning er wat langer staat raakt hij vaak buiten beeld bij de gemeente.

Het verdient aanbeveling om over de aanschaf van een mantelzorgwoning of de verbouwing afspraken te maken over de kosten van plaatsten, maar ook over het weer verwijderen. Zo weet een ieder wat van hem verwacht mag worden, of als het om een erfenis gaat, na overlijden van de mantelzorgwoningbewoner, wat ten laste van de erfenis mag worden gebracht. Dat geldt ook voor vergoedingen van maaltijden en energie.