Consultatiebureau voor ouderen zinloos

Speciale consultatiebureaus hebben er de afgelopen tien jaar niet voor gezorgd dat mensen gezonder oud worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMC Groningen en LAVA.

Roken, ongezonde voeding en weinig bewegen – dat is voor niemand gezond. Maar bij het ouder worden, is de impact van een ongezonde leefstijl nog groter dan op middelbare leeftijd. Het kan lichamelijke klachten geven die je zelfredzaamheid zo ver ondermijnen dat je bijvoorbeeld niet meer thuis kunt wonen. Daar is wat op verzonnen: het consultatiebureau voor ouderen. Er zijn 65 Consultatiebureaus die sinds 2009 in Noordoost Nederland actief zijn geweest. Hier krijgen ouderen voorlichting over gezonde leefstijl door een wijkverpleegkundige. Maar werkt het ook? Helaas niet. 

Onderzoek

Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in Journal of Aging and Health is uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

De thuiswonende ouderen die een consultatiebureau bezochten, bleken één jaar na deelname nog steeds dezelfde gezondheidsklachten te hebben. De zorgbehoefte was na een jaar juist gestegen. Die resultaten zijn vergelijkbaar met ouderen die een consultatiebureau niet bezochten. 'Dat deze consultatiebureaus weinig bijdragen aan een gezonder leven voor ouderen laat zien dat er meer nodig is dan een bureau dat zijdelings betrokken is ouderen', zo concluderen de onderzoekers.

Levensstijl

Bij deelname aan een consultatiebureau worden eerst de mogelijke leeftijdsrisico’s in beeld gebracht door de wijkverpleegkundige. Naast de fysieke gezondheid van iemand wordt ook naar de mentale en sociale gezondheid gekeken. Tijdens een eerste afspraak bespreekt de verpleegkundige de resultaten daarvan met de deelnemer op een motiverende manier. Ook kan de verpleegkundige de oudere doorverwijzen naar de huisarts of adviseren naar een diëtiste te gaan.