Meer over vernieuwende ziekenhuizen

Heeft u de verhalen in Plus Magazine gelezen en wilt u meer informatie? Hieronder vindt u verschillende links, video's en informatie over betere zorg in ziekenhuizen.

Planetree Ziekenhuizen
Een Nederlands ziekenhuis met het Planetreekeurmerk is er nog niet, maar deze vijf ziekenhuizen werken volgens Planetree-principes:

Gemini Ziekenhuis, Den Helder
Flevoziekenhuis, Almere
HagaZiekenhuis, Den Haag
Beatrix Ziekenhuis Gorinchem 
Pantein maasziekenhuis Boxmeer   

Wilt u een beter beeld krijgen over wat er gebeurt in Planetree-ziekenhuizen en hun aanpak? In deze Engelstalige filmpjes komen ervaringen van patiënten en werknemers in Planetree-ziekenhuizen aan bod.

Video: Planetree over aanvullende therapie
Video: Planetree over mensenlijke aanpak
Video: Planetree over voeding

Nieuw: magneetziekenhuizen
Ze zijn er in Nederland nog niet, magneetziekenhuizen, maar in het ziekenhuiswereldje zingt de term rond. “Als een ‘magneet’ trekken deze ziekenhuizen in de Verenigde Staten verplegend personeel aan,” verduidelijkt Rob van der Peet van de beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN, “en ze houden hen ook vast."
 
Het geheim; het verplegend personeel wordt niet gezien als een sluitpost op de begroting, maar als een belangrijk onderdeel van de zorg die wordt geleverd. Dus wordt er flink in hen geïnvesteerd, hebben ze meer zeggenschap op de invloed van het werk en zijn ze zo tevreden over het ziekenhuis dat ze er maar wat graag willen werken. Omdat ook hooggekwalificeerde verpleegkundigen graag in een magneetziekenhuis werkt, is de zorg aan heb bed beter en dat merk je als patiënt. Complicaties en fouten worden eerder gesignaleerd en daardoor stijgt de overlevingskans. Cru, maar waar.”

Meer over magneetziekenhuizen bij V&VN

[PAGEBREAK]Wat kun je zelf doen om het ziekenhuis leuker te maken?
Wie zelf ideeën heeft over hoe een ziekenhuis patiëntvriendelijker kan worden gemaakt, kan terecht bij de ‘kwaliteitsfunctionaris’. Hij of zij kan u vertellen of er in het ziekenhuis een patiënt-participatie project loopt. Daarin worden de ervaringen van patiënten gebruikt  om de zorg te verbeteren.  Zoals ‘spiegelgesprekken’, bijeenkomsten waarin maximaal 25 artsen luisteren naar 8 a 12 patiënten (en hun familie). Zij houden de artsen als het ware een spiegel voor; patiënten vertellen eerlijk wat hen wel en niet beviel, en suggereren oplossingen.

Een andere manier is ‘schaduwen’; een patiënt wordt gevolgd op zijn gang door het ziekenhuis door de schaduwer. Deze vrijwilliger (soms zelf ook patiënt), rapporteert wat hem opviel. Hoe lang moest de patiënt wachten? Kon hij de weg goed vinden? Vond hij de koffie lekker?
Wellicht kunt u in zo’n project participeren, of zet uw opmerking de kwaliteitsfunctionaris aan meer te doen aan patiënt-participatie.

 

Auteur