Patiënt gaat liever naar huisarts voor kleine ingreep

Getty Images

Voor een kleine ingreep gaan veel patiënten liever naar de huisarts dan naar een specialist. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF.

Bijna 10.000 mensen werden voor het onderzoek ondervraagd. Zes op de tien mensen die de afgelopen twee jaar bij huisarts of ziekenhuis waren voor controle, behandeling of een kleine ingreep verkiezen de huisarts boven het ziekenhuis of hebben geen voorkeur. Een op de vier gaat liever naar het ziekenhuis.

Vooral de bekendheid met de arts, bereikbaarheid en kortere wachttijd spelen hierbij een rol. Ook valt een behandeling door de huisarts, in tegenstelling tot de specialist, niet onder het eigen risico van de zorgverzekeraar.

Zichtbaarheid

De NPCF vindt wel dat huisartsen aan hun zichtbaarheid moeten werken. Hoe vaak zet hij een spiraaltje? Kan hij moedervlekken wegbranden? Die deskundigheid is er vaak wel, maar hij moet dat vooral ook aan de patiënt laten zien. Want de patiënt denkt dat de specialist altijd deskundiger is terwijl de huisarts een aantal handelingen net zo goed kan doen. En misschien ook wel net zo vaak doet. Maar dat weet de patiënt niet.

Het onderzoek is gehouden omdat het ministerie van VWS met zorgaanbieders en zorgverzekeraars heeft afgesproken dat zorg zoveel mogelijk dicht bij huis wordt geleverd. Dit houdt in dat de patiënt alleen naar een specialist wordt doorgestuurd als het echt nodig is.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • ANP
  • NPCF