Pijn: een noodkreet van uw lijf

Wat u kunt doen

Pijn is gewoonlijk een signaal dat uw lichaam u geeft om u te vertellen dat er iets niet in orde is. Het is een vervelende ervaring, maar tegelijkertijd een onmisbaar hulpmiddel. Pijn helpt u om tijdig maatregelen te nemen en leert u wat u voortaan maar beter kunt laten.

Als we het hebben over een plotseling opkomend pijngevoel, spreken we over acute pijn. Een voorbeeld is de pijn die u voelt als u uw vingers brandt aan een hete pan. Het is een waarschuwingssignaal van uw lichaam (laat die pan los!). Als u de oorzaak van de pijn wegneemt, ebt het pijngevoel vaak snel weer weg.

Heeft u last van pijn die nooit meer weg lijkt te gaan en die u belemmert in uw dagelijkse bezigheden, dan wordt er gesproken over chronische pijn. Pijn die meer dan drie tot zes maanden aanhoudt, wordt meestal in het hokje ‘chronisch’ gestopt. Naar schatting hebben zo’n drie miljoen Nederlanders last van chronische pijn. Dat is één op de vijf mensen. Ongeveer twee miljoen landgenoten gaan zelfs al meer dan zeven jaar met aanhoudende pijn door het leven.
Hoe ontstaat pijn?
Pijn kunt u voelen doordat bepaalde zenuwuiteinden in het lichaam gevoelig zijn voor druk, temperatuur of chemische stoffen die we zelf produceren bij ziekte of verwondingen. Uw zenuwen geven het pijnsignaal vervolgens via het ruggenmerg door naar uw hersenschors. Pas als de noodkreet uw hersenen bereikt, voelt u de pijn echt. Iemand die zegt dat de pijn ‘tussen uw oren’ zit, heeft dus eigenlijk gelijk.

Niet overal in uw lichaam zitten evenveel van die gevoelige zenuwuiteinden. U heeft er bijvoorbeeld heel veel in uw huid en een stuk minder in uw buik. Daarom is het bij buikpijn vaak een stuk moeilijker om precies aan te geven waar de pijn zit.

Een subjectieve ervaring
Het meten van pijn is een uiterst moeilijke zaak. Hoeveel pijn u voelt, is voor iedereen weer anders. Bovendien kunnen de omstandigheden een rol spelen. Als u angstig of gestresst bent, zult u meer pijn ervaren, dan wanneer u zich op uw gemak voelt. De hoeveelheid pijn die u voelt, is dus eigenlijk een heel persoonlijke ervaring.

Wat doe je met je pijn?
Vaak is pijn tijdelijk van aard en onschuldig. In veel gevallen weet u zelf direct de oorzaak al. Zo niet, dan is de plaats waar je de pijn voelt vaak een goede aanwijzing. Veel pijntjes zijn niet ernstig en gaan vanzelf over. Een pijnstiller kan eventueel helpen om die periode door te komen. Soms is echter de hulp van een dokter nodig. Aarzel niet bij plotselinge, hevige pijn die u niet kunt verklaren en breng direct een bezoek aan huisarts of ziekenhuis.

In geval van chronische pijn kan uw dokter u verwijzen naar een specialist of pijnbehandelcentrum. Dat betekent niet altijd dat u daar ook van uw pijn afgeholpen zult worden. Soms zit er niets anders op dan te leren omgaan met iw pijn. Als dat het geval is, kan het helpen om te praten met lotgenoten over hoe zij dat aanpakken. Een patiëntenorganisatie kan u helpen om in contact te komen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten als u.

Tips

  • Probeer de oorzaak te achterhalen van uw (chronische) pijn
  • Vraag uw huisarts wat u kunt doen om de pijn te verlichten
  • Probeer (in overleg met huisarts, homeopaat of specialist) of er geneesmiddelen of homeopathische middelen zijn die helpen tegen de pijn.
  • Gebruik niet te veel medicijnen.
  • Ga altijd naar een erkend therapeut/specialist.
  • Probeer niet altijd aan de pijn te denken, maar praat ook eens over andere dingen.
  • Wissel ervaringen en oplossingen uit met lotgenoten.
  • Blijf positief. Probeer zo goed mogelijk met de pijn te leven en zoek ondertussen door naar een methode die de pijn doet verlichten.
  • Vermijd spanning en stress

pijnZorgboek Pijn

€ 19,95

Auteur 
  • Redactie