Rechtszaak over stoppen behandeling

Getty Images

De familie van een ernstig zieke man met covid spant een kort geding aan tegen het Erasmus MC. De artsen willen stoppen met de behandeling op de intensive care, die in hun ogen geen zin meer heeft. De familie wil dat de artsen door blijven behandelen. Kun je de voortzetting van een behandeling afdwingen?

De ernstig zieke man ligt ruim twee maanden op de intensive care. Eerst in het Amphia Ziekenhuis in Breda en later in het Erasmus MC in Rotterdam, zo schrijft NRC over deze zaak. Hij heeft naast covid een herseninfarct gehad, wat communiceren moeilijk maakt, en hij heeft zuurstof nodig. De artsen zien geen zicht op herstel en vinden dat de man zichtbaar aan het lijden is. Ze willen de behandeling op de ic stoppen, maar dan zou hij snel overlijden. De familie begrijpt dat verblijf op de ic niet langer kan, maar overweegt overplaatsen van de patiënt naar het buitenland, waar complexere zorg mogelijk is op de verpleegafdeling, dan in Nederland. Ze hebben tijd nodig om dit te organiseren. Die tijd hopen ze te krijgen met deze rechtszaak.

Uitzonderlijk

Het is uitzonderlijk dat de familie een rechtszaak aanspant tegen het ziekenhuis, omdat een behandeling wordt gestaakt, volgens NRC over deze zaak.  Gert van Dijk, ethicus bij artsenfederatie KNMG, zegt tegen de krant: ‘Soms heeft de familie tijd nodig om dat besluit te accepteren. Maar meestal komen zij en de arts er gelukkig samen uit. In de uitzonderlijke gevallen die wel juridisch opgelost moesten worden, ging de rechter niet mee met de eis van de familie.’

Vorig jaar wezen de rechtbank in Den Haag en de rechtbank Midden-Nederland soortgelijke eisen rond een Covid-patiënt af, dus NRC.

WGBO

De dokter mag inderdaad besluiten om een behandeling niet (langer) te geven, volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Als een zorgverlener vindt dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, mag hij weigeren deze uit te voeren. Hij heeft daarin een professionele verantwoordelijkheid. Zo zal een arts alleen behandelingen uitvoeren die hij medisch verantwoord vindt. De rechten en plichten van arts en patient staan uitgelegd in deze folder van de Patientenfederatie Nederland.  Maar in deze zaak wil de familie uitdrukkelijk dat hun naaste wel onder behandeling blijft. Binnenkort is de uitspraak, te vinden op www.uitspraken.nl.

 

Auteur