Red uw relatie

De mogelijkheden van relatietherapie

De tijd van innige omhelzingen is voorbij. De vlinders in de buik zijn weggevlogen. Het samenzijn lijkt meer op een kwelling. Ontevreden en stil op de bank, starend naar de televisie. De sleur, ergernissen of geheimen sluipen langzaam tussen u in. Het is tijd voor actie!

Het kan moeilijk zijn gevoelens van ontevredenheid uit te spreken tegenover uw partner. Relatietherapie kan u daarbij helpen. Misschien denkt u: relatietherapie, is dat wel nodig? Een relatie aangaan is makkelijk. Een relatie gezond houden, vergt veel meer energie. Het is dus helemaal niet raar als u soms een duwtje in de rug nodig hebt.

Voor wie
Relatietherapie is bedoeld voor stellen die in een negatief patroon zitten. Natuurlijk heeft iedereen wel eens een ruzie. Als de problemen, irritaties, verwachtingen en teleurstellingen steeds terugkeren, kunt u in een patroon vervallen. Zo ontstaat er steeds meer een afstand tussen u en uw partner.

U houdt uw mond over kleine irritaties om de vrede te bewaren, maar u voelt u daardoor steeds ongelukkiger. De drempel om erover te praten wordt steeds hoger. Relatietherapie kan op zo'n moment uitkomst bieden. Het lijkt een inbreuk op uw privacy, maar een onpartijdige blik kan de oplossing zijn voor relatieproblemen.

Inleven in elkaar
Relatietherapie is een bepaalde vorm van psychotherapie. Vaak gaan de partners samen in therapie. De therapeut praat tijdens de sessies over familie, vriendenkring en werk. Zo kan de therapeut nagaan waar de problemen vandaan komen.

Problemen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit verschillende achtergronden, karakters of sociale contacten van de partners. Zodra dit helder is, snapt u elkaar beter. U leert u beter in te leven in de gedachtegang van de ander. De therapeut zegt niet wat 'goed' en wat 'fout' is. Goed naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven brengen oplossingen een stuk dichterbij.

Oorzaken van problemen
Binnen een relatie zijn gelijkwaardigheid en respect de sleutelwoorden. Langzaam kan de balans hierin veranderen en onregelmatig worden. Gebieden waarin dit kan gebeuren zijn:

  • Liefde: houdt u evenveel van elkaar?
  • Op rationeel vlak: voert u diepgaande gesprekken over wat u bezighoudt?
  • Op emotioneel vlak: kunt u uzelf laten gaan bij uw partner? Kunt u lachen, huilen en uw gevoelens uiten zonder uw ongemakkelijk te voelen?
  • Communicatie: praat u met elkaar over koetjes en kalfjes, voert u discussies, zegt u direct wat u dwars zit of lukt dat niet altijd?
  • Op seksueel vlak: doet u wat u fijn vindt of is het een routineklus geworden?
  • De taakverdeling thuis: bent u het beiden eens met de manier waarop huishoudelijke klusjes zijn verdeeld?

Behandelplan
Relatietherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van psychotherapie. Soms is er meer aan de hand en is werken aan uzelf ook belangrijk. Dit kan grote invloed hebben op uw houding binnen uw relatie. Na de kennismaking en eerste sessie zal de therapeut een behandelplan opstellen. Daarin staat wat de doelstellingen zijn en wie bij de behandeling betrokken worden.

Duur van de therapie
In het begin zult u wekelijks of tweewekelijks een sessie hebben. Later, als het beter gaat tussen u, wordt dit langzaam afgebouwd. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut met u naar andere manieren om met de problemen om te gaan.

De therapie moet ook deel uit gaan maken van de praktijk. U krijgt 'huiswerk' om te zien hoe bepaalde oplossingen uitpakken binnen uw relatie. Hoe lang u in therapie moet om de problemen te verhelpen, is niet te zeggen. Ieder stel is anders. De therapeut spreekt in het begin een aantal bijeenkomsten af en daarna wordt gekeken of er meer nodig zijn.

Geen wondermiddel
Relatietherapie is geen wondermiddel. U bent zelf verantwoordelijk voor een (gevoelsmatig) goed einde. Er is totale inzet van beide kanten nodig én de wil om te veranderen. Ook kan het gebeuren dat u er tijdens de therapie achterkomt dat de verschillen te groot zijn. Een scheiding kan dan misschien een manier zijn om weer gelukkig te worden.

Verschillende vormen
Relatietherapie en gezinstherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Hiermee wordt het sociale systeem bedoeld waar mensen deel van uitmaken. Ook al leeft u samen, verschillen zijn altijd aanwezig: thuis of op ons werk hebben we contact met andere mensen.

Een andere vorm is gestaltrelatietherapie. Dit is een intensieve therapie waarvan de basis filosofisch is. Gemiddeld hebben stellen zes tot twaalf sessies nodig om te leren op eigen benen te staan. De sessies worden veelal door twee therapeuten geleid. De therapeuten hebben zelf verschillende rollen. Ze stellen zich tijdens de gesprekken als buitenstaanders op. Na afloop vertellen ze wat ze zien en hoe uw gedrag op hen overkomt. Ze bedenken rollenspellen en gedachte-experimenten en vragen u hieraan mee te doen. Daarnaast treden ze ook op als relatiecoach.

 

Gemiddelde kosten
Voor een kennismakingsgesprek wordt ongeveer 70 euro gerekend. Hierna kost een sessie van ruim een uur tussen de 120 en 150 euro. Als de therapeut in een instelling werkt en de huisarts u heeft verwezen, wordt de therapie vergoed via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Voor personen vanaf 22 jaar is het betalen van een eigen bijdrage wettelijk verplicht. Als een relatietherapeut alleen werkt, is het beter om eerst te informeren bij de therapeut en de verzekering. In sommige gevallen kunt u een vergoeding krijgen, maar het kan ook zijn dat u alles zelf moet betalen.

Auteur