Stelling: ‘Geen keuring nodig voor zestigplusser bij WIA-uitkering.’

Getty Images

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, moet je gekeurd worden door een verzekeringsarts. In verschillende gemeenten wordt deze stap overgeslagen voor 60-plussers. Bent u het daarmee eens? Reageer op de stelling.

In Zwolle heeft het UWV vorig jaar bij een dertigtal 60-plussers de keuring door de verzekeringsarts bewust overgeslagen. Dagblad Trouw bracht het in kaart. De 60-plussers hadden een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aangevraagd, na twee jaar ziekte. Om die te krijgen, moesten ze gekeurd worden. Maar dat hoefde niet door een verzekeringsarts.  De zestigplussers kregen de WIA-uitkering uitkering na een zogeheten 'plausibiliteitsbeoordeling' door een arbeidsdeskundige, bij wijze van proef. Dat kwam de gemeente op kritische reacties van verzekeringsartsen te staan, die bang zijn voor willekeur bij het toekennen van een uitkering, als de UWV-kantoren ieder ander beleid gaan voeren. Wat vind u hiervan?

EENS, laat eerst de jongeren maar keuren

We hebben in Nederland een groot tekort aan verzekeringsartsen. Het UWV probeert al jaren om voldoende verzekeringsartsen te werven, maar het lukt niet. Gevolg is dat er grote achterstanden zijn bij de keuringen. Er liggen zo’n 60.000 dossiers te wachten. Mensen boven de 60 jaar hoeven nog maar een paar jaar te werken voor hun pensioen, dus de keuringen kunnen beter bij jongere zieke werknemers gedaan worden.

ONEENS, iedereen moet gelijk behandeld worden

Een keuring wordt niet alleen gedaan om te controleren of publiek geld volgens de regels besteed wordt.  Ook voor de persoon zelf is een keuring belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat onnodig lang in een uitkering zitten an sich al ziekmakend is. Hiermee schrijf je dus 60-plussers automatisch af, en dat kan veel leed veroorzaken. Natuurlijk, er zijn te weinig verzekeringsartsen. Maar waarom die leeftijdsgrens? In Hengelo wordt door het keuringsartsentekort nu helemaal niemand opgeroepen. Dat is ook een oplossing voor het artsen-tekort, maar dan zonder de leeftijdsdiscriminatie.

Auteur 
  • Redactie