Test uw gezondheid voor u gaat sporten!

Sporten is niet aan leeftijd gebonden. Maar als u een tijd niet hebt gesport, dan moet wel nagaan of het veilig is om weer te beginnen. Om te weten of u al dan niet een sport medisch onderzoek moet ondergaan voor u weer aan het sporten gaat, kunt u deze test doen.

Vragenlijst

 • Zijn er in het verleden hartklachten vastgesteld?
 • Voelt u pijn op de borst bij fysieke activiteiten?
 • Wanneer u in rust bent, ervaart u dan een snelle, onregelmatige of zeer langzame hartslag?
 • Wordt u soms duizelig, verliest u uw balans of raakt u buiten bewustzijn?
 • Bent u vaker dan twee keer gevallen in de afgelopen jaren?
 • Heeft u een bot of gewrichtsprobleem dat kan verergeren door lichamelijke activiteiten?
 • Heeft u pijn in uw benen of billen wanneer u loopt?
 • Gebruikt u medicatie voor een hoge bloedruk of hartklachten?
 • Heeft u sneden of wonden in uw voeten die niet willen genezen?
 • Heeft u last van hart- of vaatziekten?
 • Bent u in de afgelopen zes maanden afgevallen zonder duidelijk aanwijsbare reden?
 • Is er een reden waarom u niet aan lichamelijke inspanning zou moeten doen?

Indien het antwoord op alle bovenstaande vragen nee is, kunt u aannemen dat u veilig kunt deelnemen aan sportieve activiteiten. 
Risico beperken
Om het risico tijdens het sporten tot een minimum te beperken, kunt u beter goedkeuring aan een arts vragen als u:

 • tekenen of symptomen van een ziekte heeft;
 • herstellende bent van een zware ziekte of een operatie;
 • bot- of gewrichtsproblemen hebt die bepaalde bewegingen bemoeilijken;
 • de laatste 5 jaar zeer weinig beweging gehad heeft;
 • veel overgewicht heeft;
 • een hoog cholesterolgehalte heeft;
 • ademhalingsmoeilijkheden heeft;
 • familieleden heeft die op jonge leeftijd plots overleden zijn aan een hartaandoening;
 • rookt.

Raadpleeg een arts
U moet onmiddellijk met trainen stoppen en een arts raadplegen als u:

 • Pijn op de borst ervaart.
 • Niet goed meer kunt ademen.
 • Een onregelmatige of te snelle hartslag krijgt.
 • Andere pijn of ongemakken voelt.