Zinloze rituelen in verpleging en verzorging

In de verpleging worden nogal wat handelingen gedaan, die eigenlijk niet zoveel nut hebben, zoals het nuchter houden van patiënten. Of die zelfs kwaad kunnen, zoals het scheren voor een operatie. Waarom worden deze rituelen dan toch nog steeds uitgevoerd?

Wanneer je hulpbehoevend bent, heb je het meest te maken met de verpleegkundige of verzorgende. En hun aandeel in de gezondheidszorg wordt met de vergrijzing steeds groter. Je mag dus hopen dat hun kennis over ziekte klopt. Toch blijkt dit niet altijd zo te zijn. Verpleegkundigen voeren vaak handelingen uit die zijn voortgekomen uit ervaring, maar die volgens de wetenschap niet nuttig zijn.

Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV) heeft deze zinloze rituelen op een rijtje gezet. Zij hopen hiermee verpleegkundigen en verzorgende efficiëntere methodes aan te leren, zodat er geld en tijd wordt bespaard in de verzorgende sector.

Om welke handelingen gaat het?
Er zijn dus een aantal handelingen die u in de toekomst niet langer tegen zult komen. Het scheren voor de operatie zorgt niet voor minder infecties. En het is niet altijd nodig om vanaf 0:00u nuchter te blijven op de dag van de operatie. Ook het ontsmetten van de huid voor een injectie blijkt geen gezondheidsvoordeel op te leveren. Verder worden patiënten soms op een schapenvacht gelegd en worden hun hielen en ellebogen ingepakt met vette watten om doorligwonden te voorkomen. Hun huid wordt preventief geföhnd of juist gekoeld met ijs. Hiervan is nooit vastgesteld dat het doorligwonden helpt te voorkomen. Wel kunnen patiënten gewond raken door de hitte van de föhn.

Mensen waarvan gedacht wordt dat zij misschien zullen vallen, worden 's nachts vastgemaakt aan hun bed. Toch is gebleken dat als verpleegkundigen daarmee stoppen, er niet meer mensen vallen. In de geestelijke gezondheidzorg hebben verpleegkundigen niet altijd keus, maar toch worden patiënten vaker vastgemaakt of apart gezet dan wettelijk toegestaan is.

Stoppen dus?
Het LEVV heeft met dit rapport de eerste stap gezet om zinloze rituelen te voorkomen. Maar het kan nog een poos duren, voordat zij echt niet meer worden toegepast. Het gaat hier immers om routine. Het kan dus een poos duren voordat alle verpleegkundigen en verzorgende weten dat deze handelingen beter niet uitgevoerd kunnen worden.

Het volledige rapport is te vinden op de website van het LEVV.
Download het rapport

Reactie toevoegen