‘Ik ben heel sociaal’

Mooi, maar kijk ook eens naar je rationele kant!

Ben jij vooral sociaal, reflectief of rationeel? Dat heeft te maken met welke eigenschap bij jou het meest ontwikkeld is. Maar let op: je kunt pas de hele wereld aan, als je ook wat aandacht schenkt aan je minder sterke kanten.

Er bestaan maar drie ‘basiseigenschappen’: sociaal, reflectief en rationeel. Alle drie zijn ze aangeboren, maar in de loop van je leven heb je waarschijnlijk de éne eigenschap wat sterker ontwikkeld dan de andere. En er zijn ook sekse-verschillen: over het algemeen beschikken vrouwen over meer sociale vaardigheden dan mannen, terwijl mannen rationeler zijn. De verklaring? Vrouwen hebben door de eeuwen heen de kinderen verzorgd en opgevoed en de banden met familie en vrienden onderhouden. Daarvoor moet je sociale kant goed ontwikkeld zijn. Inmiddels heeft deze eigenschap zich in de vrouwelijke genen genesteld. Dat mannen wat beter rationeel denken is ook te verklaren vanuit het verre verleden, toen mannen nog jagers waren. Voor hen was het belangrijk om de snelheid van en de afstand tot een prooi goed in te schatten en om de weg naar huis weer terug te kunnen vinden.

1, 2 of 3

Onderzoek eens welke eigenschap of eigenschappen jij gebruikt om je door het leven te slaan.  
1. Reflectief zijn, zelfinzicht hebben.
Mensen die over deze eigenschappen beschikken, hebben het vermogen om naar zichzelf te kijken, naar hun emoties, verlangens en beweegredenen, en daaruit lering te trekken. Ze zijn geïnteresseerd in psychologie en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze laten zich niet sterk of snel beïnvloeden door de mensen om zich heen.
2. Sociaal zijn, gericht zijn op anderen.
Sociale mensen leren van en door andere mensen en zijn ook heel geïnteresseerd in anderen. Heb-ben ze een probleem, dan kijken ze hoe anderen zoiets hebben opgelost of ze vragen een ander hen te helpen bij het komen tot een oplossing.
3. Rationeel zijn, van je verstand uitgaan.
Is er een probleem? Dan wordt dat door logisch redeneren opgelost. Ben je rationeel, dan ben je sterk kennisgericht en objectief. Je houdt van analyseren en lost ook graag intellectuele, wiskundige of wetenschappelijke vraagstukken op.

Rekenen of mediteren?

Mensen die één eigenschap goed hebben ontwikkeld, zijn dus goed in zaken die deze eigenschap vereisen, maar minder goed in andere dingen. Zonde! Want als je zowel sociaal als
reflectief en rationeel bent, kun je de hele wereld aan. Gelukkig kun je de eigenschappen die bij jou wat minder ontwikkeld zijn behoorlijk opvijzelen. Ben je heel sociaal, maar niet rationeel, dan kun je je storten op puzzels, moeilijke sommen en wetenschappelijke informatie. Ben je juist heel rationeel ingesteld, maar weinig reflectief, dan zou je je in psychologie moeten verdiepen en aan meditatie kunnen gaan doen. En ben je vooral reflectief, maar minder sociaal, probeer dan je vrienden- en kennissenkring wat uit te breiden. Bel de vrienden die je een tijd niet hebt gezien weer eens op en sluit je aan bij een sport- of hobbyclub.

Bron(nen):