Je bent een diamant

Ieder archetype is een facet van je

De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Jung introduceerde ‘de archetypen’. Ze staan voor alle verschillende kanten van jezelf. Hoe meer de archetypen met elkaar in evenwicht zijn, hoe evenwichtiger en succesvoller je zult zijn.

Archetypen leven in je onderbewustzijn en nemen de leiding over je handelen zodra de situatie daarom vraagt. Zo kan iemand die normaal gesproken nogal bang is, zich toch opeens moedig gedragen als hij ziet dat een oud vrouwtje door een stel opgeschoten jongens wordt lastiggevallen – opeens duikt het archetype de Held in hem op. De meeste mensen hebben een of twee archetypen die een overheersende rol spelen in hun handelen: dat kan handig zijn in de ene situatie, maar onhandig in een andere. Ben je vooral een Held, dan ben je ambitieus, waardoor je veel kunt bereiken. Maar bepaalt de Held ook hoe je met je vrienden omgaat, dan kunnen je vriendschapsrelaties daaronder lijden.

Zoek ze in jezelf….

Herken je je helemaal in een bepaald archetype, dan weet je dat dat sterk in jou aanwezig is. Misschien moet je dit archetype dan enigszins onderdrukken. Herken je je juist helemaal niet in een van de archetypen, dan is dát het type dat je meer zou moeten ontwikkelen. Volgens Carl Jung zijn alle archetypen in ieder mens aanwezig. Dit zijn de twaalf belangrijkste.

 1. De Onschuldige wil vrij zijn, is een dromer: naïef, optimistisch, romantisch.
 2. De Wees (ook wel Persona genoemd) wil graag relaties opbouwen met anderen en past zich daarom altijd aan zijn sociale omgeving aan.
 3. De Held (ook wel Strijder) is competitief en strijdvaardig.
 4. De Verzorger helpt, beschermt en verzorgt zijn medemens.
 5. De Onderzoeker wil onderzoeken wie hij is en waarvoor hij staat.
 6. De Rebel lapt regels aan z'n laars, verruilt wat niet werkt voor iets nieuws.
 7. De Geliefde is op zoek naar intimiteit en verzamelt zoveel mogelijk mensen om zich heen van wie hij kan houden.
 8. De Schepper wil zijn visie realiseren. Hij is bijvoorbeeld uitvinder, beeldend kunstenaar, muzikant, architect of schrijver.
 9. De Nar wil genieten van ieder moment. Zijn motto: je leeft maar één keer.
 10. De Wijze wil het leven begrijpen en zet daarbij zijn intelligentie en analytisch vermogen in.
 11. De Tovenaar wil dromen realiseren en gelooft niet in beperkingen.
 12. De Heerser is uit op macht, controle en welvaart en is daarmee een geboren leider.

…en breng ze in balans

Als je alle archetypen zou gebruiken in de verschillende situaties waarin je terecht komt, dan zou je altijd op de juiste manier handelen. Maar sommige archetypes leiden een sluimerend bestaan in je. Vaak komt dat door de opvoeding. Als ouders hun kinderen bijvoorbeeld leren dat ze altijd een goede indruk op anderen moeten maken, zal bij hen de Wees te sterk ontwikkeld worden. Domineert een bepaald archetype te veel, dan zul je je in veel situaties op dezelfde manier gedragen. Als Wees ben je die aardige buurman en die keurige werknemer, maar spring je nooit uit de band, volg je nooit je hart... Jammer! Zorg er daarom voor dat de verschillende archetypes elkaar in evenwicht houden.

Bron(nen):