Sloddervosje, je bent gewéldig

Ben jij ook zo’n onverbeterlijke sloddervos? Heb je stapels papieren op je bureau en is het thuis een rommeltje? Wees gerust: wat iedereen ook beweert, slordig zijn heeft zo zijn voordelen.

Tweederde van de mensen vindt zichzelf te slordig en schaamt zich daarvoor. Ruim de helft geeft ook toe rommelmakers te veroordelen. Dat komt doordat de meeste mensen geloven dat wanorde ons van het rechte pad af brengt. Het gevolg: regelen en ordenen wordt voor velen een doel op zich, terwijl wanorde op weinig begrip kan rekenen. Thuis wordt rommel als een blijk van onvolwassenheid gezien, op het werk als een teken van onbekwaamheid. In veel echtscheidingen noemt een van beide partners de wanorde van de ander de druppel die de emmer deed overlopen. “Overal ter wereld zie je directeuren achter reusachtige, lege ‘werktafels’ zitten. Alsof je helderder en creatiever kunt denken met leegte om je heen”, zegt dr. Eric Abrahamson, hoogleraar management aan de Amerikaanse Columbia Universiteit en auteur van het kostelijke boek A Perfect Mess, waarin de voordelen van rommel worden opgesomd.

Bekende rommelmakers

De bekendste sloddervos is natuurkundige Albert Einstein. Hij zei ooit: “Als een rommelig bureau het teken is van een rommelige geest, waar staat een leeg bureau dan voor?” Ook microbioloog dr. Alexander Fleming was bekend om zijn slordigheid. In 1928 vond hij bij terugkomst van een vakantie een aantal petrischaaltjes die hij niet had afgewassen voordat hij vertrok. Er groeiden inmiddels schimmels in. Dit leidde tot de ontdekking van penicilline. De geniale componist Johann Sebastian Bach was superslordig en ook Apple-oprichter Steve Jobs en schrijver Mark Twain werkten aan rommelige bureaus.

Rommelvoordeel

1

Je kunt alles terugvinden
“Op mijn bureau is geen leeg plekje te bespeuren”, zegt Eric Abrahamson. “Omdat de recentste en de belangrijkste papieren boven op de stapels liggen, vind ik altijd terug wat ik zoek. Ik verspil geen tijd door in die chaos orde te scheppen, een orde die toch niet lang zou duren. Door gestructureerder te werk te gaan, zou ik alleen maar minder efficiënt worden.” Sorteren, klasseren, opbergen en labelen kost nu eenmaal meer tijd dan gewoon opstapelen. En onlangs toonde onderzoek aan dat mensen die een geordende werkplek hebben, langer zoeken naar dingen dan mensen met een rommelig bureau.

2

Het stimuleert innovatie
Abrahamson haalt in zijn boek het voorbeeld aan van de wetenschapper Leon Heppel. In de chaos op zijn bureau vond hij toevallig twee brieven van collega’s die naast elkaar waren beland. Heppel las ze en besloot dat hij de twee met elkaar in contact moest brengen. Het leidde uiteindelijk tot een grote ontdekking op het gebied van hormonen, waarvoor een van de twee collega’s de Nobelprijs won. Abrahamson: “In een rommelige omgeving ontstaan kruisbestuivingen die in een geordende wereld in de kiem worden gesmoord.” Zo stimuleert wanorde dus innovatie.

3

Het maakt creatief
Chaoten staan open voor het onverwachte, laten zich graag verrassen en zijn in staat tot improvisatie. “In de ruimte, maar ook in de tijd”, zegt Abrahamson. “Mensen die zich niet in een planning laten opsluiten, vinden altijd wel een gaatje als er iets onverwachts tussen komt. Ook laten ze zelden een kans onbenut. Agendafanaten daarentegen veroordelen zichzelf tot starheid.” Ze hebben niet de souplesse die nodig is om de creativiteit te laten floreren.

4

Je wordt er gelukkiger van
Hebben rommelaars, bendemakers, sloddervossen, stapelaars en ordelozen ook meer aanleg voor geluk? Eric Abrahamson twijfelt daar geen moment aan. “Het vervelende is alleen dat ze zich altijd schuldig voelen, omdat hun al van jongs af aan wordt ingepeperd dat hun slordigheid niet door de beugel kan. Natuurlijk mag je ook weer niet overdrijven met rommel maken. Want als je nooit eens iets opruimt, komt toch ooit het water je aan de lippen te staan.”

Bron(nen):