Koopkracht ouderen in tien jaar 17 procent gedaald

Dit blijkt uit onderzoek van Van Praag en Hemmers

In een opiniestuk in de Volkskrant becijferen twee auteurs de reële koopkrachtachteruitgang van ouderen. Op basis van inkomensontwikkeling en inflatie daalde de koopkracht in tien jaar gemiddeld 17 procent.

De inkomens van ouderen hebben in de afgelopen jaren flink aan koopkracht ingeboet. De auteurs, Bernard van Praag, emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en Henk Hemmers (oud programmamaker bij Thales), onderzochten de koopkracht van ouderen over de afgelopen jaren.

Uitgangspunt onderzoek

Het uitgangspunt voor hun berekening is het rapport dat het ministerie van Financiën in 2013 heeft laten opstellen, waarin staat hoe de inkomens van bepaalde leeftijdsgroepen zich ontwikkeld hebben. Uit dit rapport (Inkomen en vermogen van ouderen) blijkt dat een 60- of 70-jarige het in 2013 beter heeft gehad dan in 2003. De groep 60- en 70-jarigen heeft het tussen 2003 en 2013 steeds beter gekregen. De groep 65- tot 70-jarigen hadden in 2003 een gemiddeld netto huishoudinkomen van €25.300. Tien jaar later was dit gemiddeld €25.100.

Koopkrachtachteruitgang

Wordt er naast deze inkomensontwikkeling de inflatie gelegd zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gedaan heeft, is te zien dat deze leeftijdsgroep een koopkrachtachteruitgang van gemiddeld €5.100 heeft meegemaakt in tien jaar tijd, ofwel 17 procent. De auteurs geven aan dat dit niet exclusief is voor de 65- tot 70-jarigen, maar dat de daling van de koopkracht inzet vanaf het 45ste jaar. Jongeren zien daarentegen op basis van dezelfde vergelijking hun koopkracht met 20 procent stijgen.

De auteurs geven aan dat voor een verfijndere berekening meer gedetailleerde cijfers van het CBS noodzakelijk zijn. Maar zelfs zonder die verfijning lijkt er bij ouderen eerder sprake te zijn van een achteruitgang in koopkracht dan dat het ze voor de wind gaat.

Bron(nen):

3 Comments

Door Leo (niet gecontroleerd) op do, 8-1-2015 - 17:25

Door te roepen en te schrijven op dit soort sites krijgen we de regering niet wakker.
LATEN WE BIJ DE PROVINCIALE VERKIEZINGEN MAAR LATEN MERKEN DAT WE MET DEZE GANG VAN ZAKEN NIET ACCOORD KUNNEN GAAN, ANDERS DENK IK NIET DAT ZE WAKKER WORDEN.

Door Frans (niet gecontroleerd) op do, 8-1-2015 - 14:07

Regering wordt eens wakker !!!!!!!!!!!!!!

Door H. Wiersma (niet gecontroleerd) op do, 8-1-2015 - 13:09

Helemaal mee eens. Hier in eerdere reacties op publicaties eveneens op gewezen.