Nederland steeds minder gelovig

Nederland is geen christelijk land meer. Voor het eerst is het aantal ongelovigen groter dan het aantal gelovigen. Veel Pluslezers maakten de afgelopen jaren dan ook mee, dat hun kinderen het geloof de rug toekeerden.

Mijn kind gelooft niet meer

Nederland wordt steeds minder religieus en het zijn vooral de jongere generaties die afhaken. Twee derde van de gelovige ouders heeft een kind of kinderen die niets meer aan het geloof doen, zo bleek uit recent onderzoek van Plus Magazine. Bij bijna alle ondervraagden (97 procent) veroorzaakte dit geen verwijdering tussen ouders en hun kind: ‘Als zij kiezen voor een andere weg, respecteer ik dat.’ Pluslezers vinden het belangrijker dat hun kinderen gelukkig zijn en ze blijven met elkaar in gesprek over geloven: ‘We leggen elkaar uit wat onze drijfveer is, en accepteren de verschillen.’
 

Nooit meer naar de kerk 

De meeste Nederlanders (82 procent) komen nooit of bijna nooit in de kerk, zo blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van de KRO werd uitgevoerd. En nog maar 14 procent van de Nederlanders gelooft in een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders het christendom een onbekend fenomeen geworden; ze bezoeken rond de kerst een kerkdienst, maar daar houdt het dan ook mee op.
 

Ontkerkelijking van Nederland

Ik ben geschiedkundige Ben Speet. In deze Etadoro-cursus zoom ik in op de ontkerkelijking van Nederland. 60 jaar geleden stond de kerk nog zo centraal. Waar is de verandering begonnen en en waar zijn we uitgekomen?

 
De ‘ongelovigen’ zijn in de meerderheid (58 procent), voor het eerst in de vijftigjarige geschiedenis van het onderzoek. Frappant genoeg is het aantal 'ietsisten' (die geloven in iets als een hogere macht) afgenomen, van 36 naar 28 procent. En daarmee lijkt de opmars van spiritualiteit tot stilstand te komen, aldus de onderzoekers.
 

Wereldwijd

Hoe uniek is Nederland wat betreft deze gestaag doorgaande ontkerkelijking? Hijme Stoffels, hoogleraar van Kerk en Godsdienst: ‘Ontkerkelijking zie je in heel Noordwest-Europa gebeuren. Maar in andere delen van Europa is er van ontkerkelijking echter nauwelijks sprake, zoals in Polen, Spanje of Italië. En buiten Europa gaat het er heel anders aan toe. Neem India. Dat mensen van het hindoeïsme afvallen, dat komt eigenlijk niet voor. En er zijn zelfs landen waar religie sterk in opkomst is, zoals in China of Latijns-Amerika. In Zuid-Afrika is 99 procent van de bevolking gelovig. Wij zitten wat dat betreft hier echt op een eilandje.’
 

Geloven in Nederland 

Van de Nederlanders is momenteel 68% buitenkerkelijk, 25% rekent zich tot een van de christelijke kerken, 5% is moslim en 2% hangt een andere niet-christelijke godsdienst aan. De grote groep van buitenkerkelijken kan worden opgedeeld in ongebonden gelovigen (17%) die buiten de kerk staand enig christelijk geloof hebben behouden, ongebonden spirituelen (10%) die niet gelovig maar wel spiritueel zijn, en tot slot 41% seculieren die gelovig noch spiritueel zijn.
 
Bron: het onderzoek 'God in Nederland', dat in opdracht van de KRO werd gemaakt door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam

Reactie toevoegen

26 Comments

Door gerard (niet gecontroleerd) op di, 13-8-2019 - 12:47

de geestelijke zijn daar de oorzaak van,ze misbruiken kinderen,en hen moeten het voorbeeld geven,dat zal de oorzaak zijn.

mvg,gerard

Door Henna (niet gecontroleerd) op zo, 11-8-2019 - 08:04

Niet alles geloven wat hier staat! Nederlanders geloven niet minder, maar ánders, de laatste jaren. Ze slikken niet alles meer als zoete koek wat in de kerken gepreekt wordt: oude vorm waarin mensen elke week stichtelijk moesten worden toegesproken om op het rechte pad te blijven. En wat bleek? De grootste schurken waren ván de kerk!
Wantoestanden op seminaries en in huizen voor te werk gestelde meisjes, die allen nog
een trauma daarvan hebben. En alle homo's (lhbti+ers) die nog steeds door de kerk worden afgewezen. Voor je zielenheil heb je niets aan de kerk.
Heel veel mensen zijn spiritueel ingesteld, maar ik heb grote twijfels omtrent dit onderzoek en ken andere cijfers.

Door Henna (niet gecontroleerd) op vr, 9-8-2019 - 12:00

Deze visie hangt af van je perceptie: de offic. godsdiensten lopen terug in Nederland, maar spiritualiteit is al jaren levendig aanwezig en groeit: de beurzen en bijeenkomsten tieren welig. Dat kerken teruglopen is logisch: zolang homo's (lhbti) nog als z.g. onnatuurlijken worden weggezet en bespot, uitgesloten en als zieken worden gezien, zullen steeds meer mensen de kerk de rug toekeren, prima! Dergelijke machtsbolwerken hebben hun beste tijd gehad en eeuwenlang de mensen gebakken lucht verteld en gekleineerd. Gelukkig kan eenieder zelf nadenken en het Goddelijke trouw blijven, zonder die archaïsche instituten. Dat is elk mens gegeven. los van figuren die pretenderen een directe lijn met God te hebben: die heeft elk mens!
En dat geeft ook kracht in minder gemakkelijke tijden!
En zo blijft ook de onbevangenheid met God in stand, daar hebben anderen nooit iets over te zeggen. Neem uw eigen aangeboren kracht en gezond verstand weer terug!
Geen bijbel of cursus nodig! Leven en laten leven, ik ga hier niet met anderen in discussie, want dat zet geen zoden aan de dijk!

Door Jojo (niet gecontroleerd) op do, 8-8-2019 - 15:50

@Lo, alle leven is opgebouwd uit energie. Sommigen noemen dat god. Dus zeker wel dat ie bestaat maar niet dat mannetje in de wolken. En je kan ook niet verwachten dat iets of iemand buiten jezelf ons zou kunnen redden.

Door Max (niet gecontroleerd) op do, 8-8-2019 - 06:55

@Jaap van den Dool (niet gecontroleerd) op ma, 26-11-2018 - 13:05:Het christendom wordt alleen door vreedzame verkondiging verspreid...“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De strijd waartoe wordt opgeroepen in de Bijbel(Ef. 6: 10-20) is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens.De wortel van het kwaad in de wereld niet ligt bij God, maar bij de mens.En islam is meer ideologie/80%/,dan een religie/20%/..En de Kruistochten vooral een antwoord waren op 400 jaar jihad. Een antwoord dat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat Europa zich kon vrijmaken van islamitische overheersing en zo kon doorgroeien tot het bastion van vrijheid dat het nog steeds is. ..

Door Max (niet gecontroleerd) op do, 8-8-2019 - 06:44

We zijn onze onbevangen omgang met God kwijtgeraakt. Afgesneden van God, zijn we een onmisbare dimensie van ons bestaan kwijt.Veel mensen zijn ontevreden, kunnen zichzelf niet accepteren, hebben schuldgevoelens. Zij vinden hun leven weinig zinvol of zijn gewoon bang. Christenen geloven dat deze problemen ook te maken hebben met ons verlies van God. Vergelijk het met een zonnestelsel. De planeten hebben de zon nodig om hun baantjes te kunnen draaien. Als zij om de een of andere manier de zon als centrum zouden verliezen, zouden ze gedesoriënteerd door het heelal zwalken en met elkaar botsen…Wij zijn God kwijt en daarmee het centrum van ons leven.Christelijk geluid in Europa is keihard nodig, is nota bene de vormende kracht geweest in onze cultuur.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel…De Britse koningin Victoria zei over de Bijbel: “Dat boek is verantwoordelijk voor de oppermacht van Engeland”. President Andrew Jackson van de V.S. verklaarde, “Dat boek is de rots waarop onze republiek staat”. President George Washington van de V.S. merkte op, “Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God en de Bijbel”. .. Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!…

Door Lo (niet gecontroleerd) op wo, 6-2-2019 - 12:25

U geloofd in de almachtige, een hemelse vader. Dat kan ik begrijpen dat kan u veel houvast geven in uw leven. Maar vind u het niet vreemd als goede gelovige, waar ik even van uitga, dat mensen u moeten vertellen hoe u moet leven? Die mensen zeggen tegen u dat ze dat uit Gods naam doen, diezelfde mensen doen ook soms heel slechte dingen en zijn vaak met politiek bezig, met manipulatie van uw gelijkgestemden. Althans dat is wat ik ervaar en zie. Zou het nu niet zo kunnen zijn dat God helemaal geen mensen nodig heeft om u op het juiste pad te houden? Dat God in al zijn wijsheid u een geweten heeft gegeven en een goed stel hersens zodat u kunt nadenken over wat u doet of zou moeten doen? Iedereen accepteert dat God iedereen een vrije wil heeft gegeven, maar hoe ver mag je gaan met die vrije wil? Natuurlijk heeft God zijn maatregelen genomen en niet alleen een vrije wil gegeven maar ook een geweten, een instrument waarmee je de vrije wil in toom kan houden. En daar kan keen religie tegen op want het geweten heeft God zelf uitgevonden, het is een van zin scheppingen. Wie zijn wij om daaraan te twijfelen? Leef allemaal naar je geweten en je zal in de hemel zijn. Het paradijs is al op aarde alleen willen we het niet zien. Pas als de religieuzen en gelovigen echt naar Gods woord, je geweten, zouden luisteren dan zou er al vrede op aarde zijn. Er is maar 1 regel nodig, "doe een ander niet wat u niet wilt dat u geschied"

Door Lo (niet gecontroleerd) op wo, 6-2-2019 - 12:11

Als er werkelijk een God zou bestaan, zou hij er dan niet voor gezorgd hebben dat de mens, net als de dieren, zelfregulerend zou zijn? Dus zou hij dan niet de mens ook voorzien van een eigenschap, een zintuig die hem het verschil tussen goed en kwaad laat onderscheiden? Zou dat niet je "geweten" kunnen zijn? Ik ga daar van uit. Dus al die kerken. geloofsgebouwen, instituten, religies die wij als mensen verzinnen, uitvinden, openbaren, al eeuwen lang, zijn eigenlijk niet nodig als we allemaal naar ons geweten zouden luisteren. Het zijn juist de gewetenloze die mensen aanzetten tot het volgen van “hun” religie onder druk van “hun” profetie en “hun” regels om zo macht uit te kunnen oefenen die eigenlijk los staat van een god of hogere macht. Die hogere macht zijn zij zelf in hun beleving, en de volgelingen geven hen die macht. Die macht krijgen zij niet van een god, die nemen zij via manipulatie.
Het "geloof" is zelfs in staat het geweten geheel uit te sluiten. Dat zie je overal in de geschiedenis terug in oorlogen uit naam van de goden. De Islamitische oorlogen in Afrika zijn een voorbeeld maar wij westerlingen zijn niet veel beter geweest met onze kruistochten, wij westerlingen hebben het min of meer uitgevonden om geloof te misbruiken voor macht. Evangelie in Zuid Amerika en Afrika heeft die mensen vooral ellende en ziekten gegeven die het positieve wat er door de missionarissen werd gedaan geheel teniet deden. Massaal hebben de christenen en katholieken vele landen en volken onderworpen en uitgebuit met de bijbel onder de arm en het zwaard in de hand. Als die goden of god echt zou bestaan zou hij juist die mensen die misbruik van zijn/haar volgelingen maken een groter geweten geven, immers de goden staan voor liefde en vrede en wat we al niet meer verkondigen als mens, dus waarom acteert de God daar niet naar? Als iets slechts gebeurd wordt dat als Gods wil uitgelegd. Daar heeft hij/zij een speciale bedoeling mee. Tja zo hou je de meute wel onder de duim dus. Dat er in Nederland minder gelovigen zijn komt volgens mij omdat wij heel open al de schandalen tonen die binnen kerken gebeuren zoals de massale kinderverkrachtingen en het verbloemen daarvan door de religieuze machthebbers. De Paus niet uitgezonderd.

Door Jaap van den Dool (niet gecontroleerd) op ma, 26-11-2018 - 13:05

Samengevat in een aantal aforismen:
* We zitten niet te springen om iemand die ons een nieuwe godsdienst brengt, maar de mensen verlost van de vele godsdiensten en ze op het spoor weet te zetten van Gods geschiedenis en Zijn toekomst met
* Godsdienst die overeenstemt met de zeden, de mentaliteit en gewoonten van een volk, is dringend aan een geestelijke hervorming toe.
* Wij slaan de godsdienst die wij aanhangen te hoog aan en Gods dienst aan ons, te laag!
* Religieuze verdeeldheid en gescheidenheid hebben niets met Gods dienst te maken.
* Godsdienstige mensen, die God, in Jezus Christus niet kennen, zijn talrijker en ongelukkiger dan wij denken.
* Onze goden laten alles toe wat God verboden heeft.
* Alle godsdiensten beloven een paradijselijk leven in het hiernamaals, maar op deze aarde moeten gelovigen vaak ondraaglijke wetten en geboden van mensen onderhouden.
* Religieuze wetten en voorschriften hebben nog nooit diegenen gehinderd, die besloten hebben er overheen te stappen.
* Theologen willen niet zozeer gelijk hebben, ze willen gelijk krijgen.
* We hebben veel knappe theologen waarvan ieder afzonderlijk de beste is.
*Er is één God die bevrijdt tegenover vele godsdiensten die onderdrukken.

Door Jaap van den Dool (niet gecontroleerd) op di, 30-1-2018 - 12:09

Kerksluitingen

Er worden steeds meer kerken gesloten en het einde is nog lang niet in zicht. Men zoekt nu naar alternatieve bestemmingen zoals het organiseren van boekenmarkten, modeshows, banenmarkten enzovoort.
Joh.2:16: ’Weg hiermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!

Ontkerkelijking is de boete voor alle kerken die van dogma’s en tegenstrijdige zekerheden aan elkaar hangen.

De kerkgeschiedenis leert ons dat de kerken de verdeeldheid en verscheidenheid zelf teweeggebracht hebben en daarom ook de oorzaak zijn van hun verval!
Het druist geheel in tegen het wezen van de Kerk dat er verschillende kerken zijn en allerlei groepe¬ringen. Allen blokkeren zij de weg naar één Tempel, heilig in de Here! Het feit dat de Bijbel ons telkens oproept één (Kerk) te zijn, betekent dat wij niet in gezapigheid mogen afwachten tot anderen ooit eens onze maatstaven aanvaarden. Wij zullen elkaar hebben te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Als die gezindheid bij ons leeft, dan kunnen we met vreugde stappen zetten op de weg naar ‘echte’ eenwording!
Langzamerhand zal het kerkvolk weten, dat de eenheid afgewen¬teld wordt op henzelf en als dat doel bereikt wordt, beleven ze het beste van wat de Here God graag heeft. Het kan tot stand komen door een juiste wilsovereenstem¬ming en wederkerige liefde van de gehele geloofsgemeenschap, bezield door de Heilige Geest.
Wat ons, christenen, vandaag te doen staat is niets anders dan doelbewust te gaan werken aan het herstel van de ene Kerk om vandaar uit te veranderen, te verbeteren en te vernieuwen, wat verward is. Geen dogmatische discussies meer over: doop, brood en wijn, de ambten, het huwelijk enzovoorts, maar verzoening, zodat we weer aan één Tafel kunnen aanzitten met de Heer van de Kerk.
”Laten we daarom niet meer praten over de eerste beginselen van de boodschap van Christus. Laten we overgaan tot de volwassen leer en niet nog eens de grondslagen leggen, zoals het zich afkeren van een levenswijze die op de dood uitloopt, het geloof in God, het onderricht over doopgebruiken, handoplegging, de opstanding van de doden en het eeuwige oordeel. Wij zullen dat doen, als God het tenminste toestaat”. (Hebr. 6 : 1 - 3).

‘Laat u met God verzoenen’ houdt ook in, dat wij om elkaar moeten verzoenen. Alle christenen, van hoog tot laag, zullen zich hun persoonlijke verantwoorde¬lijkheid weer bewust moeten worden, want zij zijn de levende stenen van het ene Huis Gods. Als christenen zullen we ons moeten herenigen, maar dan wel op een verstandige en ordelijk manier. God houdt van orde. De weg van het geloof gaan: Nu wij het gebroken Lichaam zien, bewaar ons er voor, Heer, dat wij onszelf beschouwen als onschuldigen en op anderen wijzen.
‘Bij U, Heer, is gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat’.
Laten wij daarom bidstonden houden, voorbede doen, schuld belijden, ons buigen voor de Here, onze God, in de Naam van Jezus Christus. Maak er nu eens echt ernst mee en vervul het hartsverlangen van onze Heer, Jezus Christus: ‘Opdat zij allen één zijn en de wereld gelove en erkenne’.
Wij moeten weer eens laten zien dat wij verlosten zijn. God wil en mag gezien worden! Mooie woorden helpen echt niet meer. We zullen een persoonlijke beslissing hebben te nemen, een kiezen vóór of tégen Jezus’ verlangen om Zijn Kerk hier en nu gestalte te willen geven en zelf daaraan van harte mee te werken. Het is Ja of Nee!
Gemeenschappe¬lijk staan voor dezelfde zaak en alle geestelijke energie richten op het ene doel: één in Geloof, Hoop en Liefde. Zo simpel is dat!
Wij kunnen te groot(s) wezen voor God om te kunnen worden gebruikt, maar we kunnen niet te klein wezen. Als er één zondaar zich bekeert, is er vreugde in de Hemel. Wat mogen wij ons dan voorstellen als er twee, tien, honder¬den, ja, duizenden tegelijk zich zouden bekeren? Zouden wij hier beneden niet mogen delen in de vreugde van Boven? Opwekkingsprediking? Ja, natuur¬lijk! Met geestdrift over Hem spreken en getuigen, om Hém voor anderen weer tot een levende werkelijkheid te maken. Ik beschouw de Heilige Geest niet als een kunstgreep, maar als het machtigste middel om harten te ontroeren en gevoelens van eenheid in Geloof, Hoop en Liefde op te wekken waardoor er een magnetische aantrekkingskracht kan uitgaan op de omgeving.
Als de verscheidenheid aan gaven en bedieningen weer normaal als genadegaven binnen de Kerk functioneren, ontstaan er weer ongekende mogelijkheden. Eerst als wij – christenen - ons laten transformeren tot één gemeenschap, dan kunnen we weer volop en voluit evangeliseren, want dan hebben we recht en reden van spreken en getuigen. De Boodschap wordt er alleen maar geloof-waardiger door indien allen, die in Jezus Christus geloven, zich onvoor¬waardelijk overgeven om te doen wat hun Heer verlangt: ‘Opdat zij allen één zijn!’