Hulp vaak met brief of telefoontje gekort

Gemeenten moeten een spreekwoordelijk keukentafelgesprek houden

De gemeenten moeten met een keukentafelgesprek de werkelijke behoefte aan hulp inschatten en korten daar waar dat mogelijk is. De praktijk leert dat de hulp per brief of telefoon gekort of zelfs helemaal gestopt wordt.

Het keukentafelgesprek

Televisieprogramma EenVandaag besteedde gisteren aandacht aan de hulp die mensen per 1 januari aanstaande krijgen. Die hulp wordt veelal gekort omdat gemeenten 40 procent minder budget krijgen. Volgens de wet moet die hulp besproken worden aan de spreekwoordelijke keukentafel. Tijdens dat gesprek moet de ambtenaar van de gemeente een inschatting maken wat een persoon zelf nog kan en wat gekort kan worden.

De praktijk

Dat blijkt in de praktijk niet zo te werken, gemeenten volstaan vaak met een brief of telefoontje waarin de bezuiniging op de huishoudelijke hulp wordt meegedeeld. Uit een enquête van Binnenlands Bestuur (het blad voor gemeenteambtenaren) bleek zelfs dat een kwart van de 148 onderzochte gemeenten zelfs helemaal stopt met het vergoeden van huishoudelijke hulp.

Volgens staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid is een gesprek met de ontvanger van de hulp de beste methode om in te schatten wat werkelijk nodig is en waar gekort kan worden. Kort een gemeente de hulp, dan moet zij dat volgens de staatssecretaris gemotiveerd doen.

Bron(nen):