Mantelzorg en werk

Combineert u mantelzorg met een betaalde baan? Maak dan zo goed mogelijk gebruik van verschillende wettelijke verlofregelingen.

Daarnaast kunt u misschien uw werktijden aanpassen, meer thuis werken en overuren sparen voor onverwachte situaties. Het kan zijn dat in uw cao andere of aanvullende afspraken staan vermeld over het zorgverlof.

Gemeenten, provincies, NS, Verzekerings- en Bankwezen, Dierhouderij, Graanbewerkingsbedrijven, HISWA of Vleeswarenindustrie kennen dit soort afspraken al.

De kans is groot dat in uw cao naast de normale zorgverlofregelingen ook iets geregeld is. Alles wat u wilt weten over werken en mantelzorg – inclusief verhalen van mensen in eenzelfde soort situatie – vindt u op www.werkenmantelzorg.nl.

Kort- en langdurend zorgverlof

Het is wettelijk geregeld dat u verlof kunt opnemen als uw vader, moeder, partner of kind net even intensiever zorg of aandacht nodig heeft dan normaal. Denk aan de periode na een ziekenhuisontslag. Dat heet kortdurend zorgverlof. U kunt meerdere keren per jaar verlof opnemen. Maar er geldt wel een maximum van het aantal uren dat u kunt opnemen: twee keer het aantal uren dat u per week werkt, binnen een periode van twaalf maanden. De werkgever kan u verzoeken om aan te tonen waarom uw verlof echt noodzakelijk is. Ten minste 70 procent wordt door de werkgever betaald.


Langdurend zorgverlof kunt u per twaalf maanden maximaal zes keer voor het aantal uren dat u per week werkt, opnemen. U kunt ook een aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken de helft van uw contracturen werken. Dus werkt u 24 uur in de week, dan hebt u in het laatste geval recht op 12 uur verlof. Die verlofuren krijgt u niet uitbetaald, tenzij het in uw cao anders is bepaald. U heeft in principe recht op langdurend zorgverlof in geval van een ernstige ziekte van uw partner, kind of ouder.

Omdat het kabinet wil dat werken en zorg beter samengaan, wordt in 2015 het zorgverlof gemakkelijker en uitgebreider. Houd de ontwikkelingen in de gaten op www.degidsvoormantelzorgers.nl.

Bespreek uw situatie

Door uw situatie bespreekbaar te maken bij uw collega’s en leidinggevende, ontstaat er begrip. Die eerste stap, vragen om mantelzorgverlof, is wellicht lastig omdat u om een gunst vraagt en eigenlijk niet wilt dat uw werk onder uw taak als mantelzorger lijdt. Bedenk dat uw werkgever deze vraag steeds vaker zal krijgen. Door de nieuwe wetgeving wordt het zorgen voor een partner of familielid steeds gewoner. Een werkgever zal hierop in moeten springen.

Collega’s die van uw situatie afweten, zullen ernaar vragen. Dit kan prettig zijn, maar misschien ook juist niet omdat u net lekker aan het werk bent en even iets anders aan uw hoofd hebt dan zorg. In dat geval: spreek met uw collega’s af dat u zelf begint over de thuissituatie als u daar behoefte aan hebt. U kunt ook in één keer iedereen op de hoogte houden met een mail.

Praktische informatie en talloze tips om het leven van mantelzorgers te vergemakkelijken vindt u in De Gids voor Mantelzorgers. U kunt deze gids bestellen via www.pluspraktisch.nl (9,95 euro).