Mantelzorgers, het cement van de samenleving

Zorgen voor je partner, ouder of familielid als deze ziek is? Dat doe je toch gewoon! Maar is dat wel zo gewoon?

U zorgt voor een ander en daardoor bent u mantelzorger. Vaak niet eens bewust, meestal uit liefde, soms tegen wil en dank. 

Wat is een mantelzorger?

Het begrip mantelzorger is vaak niet altijd duidelijk en veel mensen hebben nog nooit van mantelzorg gehoord. Toch wordt in Nederland 80% van de zorg door mantelzorgers gegeven. Een definitie van het woord mantelzorger:
Een mantelzorger geeft onbetaald, niet vanuit een beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk, hulp aan een partner, familielid, vriend, huisgenoot, kennis of buur die hulp of zorg nodig heeft vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Wat doet een mantelzorger?

Dat is ontzettend verschillend. De meeste hulp wordt gegeven bij de persoonlijke verzorging of in de huishouding. Maar ook boodschappen doen, meegaan naar een ziekenhuis of dokter. Toch is er voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die 1 januari 2007 inging, pas sprake van officiële mantelzorg als u langdurig zorg verleent. Hiermee wordt bedoeld zorg die langer duurt dan acht uur per week, en minimaal drie maanden lang. Bovendien moet de zorg voldoen aan een aantal voorwaarden.

Waardering

Elk jaar is er ook een Dag voor de Mantelzorg. Op deze dag wordt u als mantelzorger extra in de bloemetjes gezet. Buiten allerlei leuke activiteiten is deze dag ook vooral bedoeld om informatie te krijgen. Vaak weet u niet dat u als mantelzorger zelf ook een beroep kan doen op hulp zodat u ook eens een dagje vrij bent van uw zorgtaak. Of misschien heeft u een vraag of probleem. Ook hiermee kunt u terecht u op deze Dag van de Mantelzorg. Want al zorgt u met liefde, het is niet altijd makkelijk.

Mevrouw Berends (59): ‘Mijn moeder is overleden toen ik 14 was. Ik ben het enige meisje van ons gezin en zeker in die tijd was het niet meer dan normaal dat je dan ook een deel van de huishoudelijke taken overnam. Zo verzorgde ik al snel mijn twee broers en mijn vader. Eenmaal getrouwd bleef ik voor mijn vader zorgen. Hij kon nou eenmaal weinig zelf. Het was soms echt schipperen om de zorg voor mijn vader en mijn eigen gezin te combineren. Maar je deed het gewoon. Een jaar geleden kreeg mijn vader een beroerte. Gelukkig mocht hij wel weer naar huis maar hij kan nu nog minder. En weer ben ik degene die de extra verzorging en zorg op zich neemt. Mijn broers hebben hun eigen gezin en ik ben ‘de dochter’ en woon dichtbij, dus volgens hen de aangewezen persoon om vader te verzorgen. Tja, en dat doe je dan weer. Maar ik vind het steeds zwaarder worden en zou zo graag een deel van de zorg aan een ander overdragen. Ik hou van mijn vader, maar elke dag naar mijn ouderlijk huis is echt een hele belasting voor mijn eigen leven.’

Steeds meer, steeds ouder

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat er een enorme groei aan mantelzorgers verwacht wordt. Waren er in 2006 nog 1,4 miljoen Nederlanders die een ziek of gehandicapt familielid of vriend hielp, naar verwachting zullen dat er in 2020 1,6 miljoen zijn. De grootste stijging zit vooral in de leeftijdsgroep boven de 65 jaar. Dat is ook wel te verklaren: we worden immers steeds ouder. De kans dat u voor een zieke of hulpbehoevende ouder zult zorgen neemt daardoor toe. Ook al omdat de overheid uitgaat van de zorgzame samenleving waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven. Daarom wordt het belang van de mantelzorger ook steeds duidelijker. Staatssecretaris Jet Bussemaker kon het niet duidelijker zeggen op de Nationale Mantelzorglezing in Utrecht:

‘Mantelzorgers en vrijwilligers worden niet voor niets wel het cement van onze samenleving genoemd. We mogen dan ook blij en dankbaar zijn dat zo veel mensen daadwerkelijk onbetaald werk willen doen of voor een ander willen zorgen.’

Auteur 
  • Madeleine van de Wouw