Onderzoek: hoe gaat het met de mantelzorger?

Het tweejaarlijkse onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie – de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 – is van start gegaan.

Er is in de zorg en in het nieuws veel aandacht voor ouderen met dementie. Minder aandacht is er voor de mantelzorger, terwijl die een belangrijke rol speelt in het leven van een Alzheimerpatiënt. Daarom wil Alzheimer Nederland weten hoe het gaat met de Nederlandse mantelzorgers en welke ervaringen zij hebben met professionele zorg. Met die informatie kan Alzheimer Nederland de belangen van mantelzorgers beter behartigen bij beleidsmakers in de zorgsector. De Dementiemonitor Mantelzorg 2018 houdt zij in samenwerking met het NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Het onderzoek, dat elke twee jaar plaatsvindt, heet Dementiemonitor Mantelzorg en bestaat uit een vragenlijst. Iedereen die zorg draagt voor een naaste met dementie kan eraan meedoen. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeenten, verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Bent u een mantelzorger en wilt u dat de zorg voor Alzheimerpatiënten verbetert? Doe dan mee met de Dementiemonitor Mantelzorg 2018.

Bron(nen):