Pluslezers willen massaal meer openheid van verpleeghuizen

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat er bij verpleeghuizen te weinig openheid is over de kwaliteit van zorg naar de buitenwereld. We waren benieuwd of u er ook zo over denkt.

De uitslag van onze stelling: 5% zegt oneens, 95% eens.

'Dat is aan de instellingen zelf'

Een klein deel van de bezoekers op PlusOnline vindt het niet nodig om zorgcentra transparanter te laten zijn. "Verpleeghuizen moeten niets", zegt W.A. Velthuizen. "We leven in een cultuur waarin alles zo nodig in de openbaarheid moet komen. Volgens mij is het aan het verpleeghuis zelf om dat wel of niet te doen."

Iemand anders schrijft: "Als in een verpleegtehuis alles goed is georganiseerd, patiënten de verzorging krijgen die nodig is en alles schoon gehouden wordt, dan hoeft zo'n tehuis toch niet alles buitenshuis bekend te maken?"

'Er moet tijd zijn voor liefdevolle aandacht'

Toch pleiten de meesten van u (95%) wel voor meer openheid. "Meer informatie over ziekenhuizen en zorginstellingen is van belang wanneer je een keuze moet maken waar je opgenomen of behandeld moet worden", reageert Ada Jordaan op Facebook. "Ik vind dat er openheid moet komen, maar ook dat er gekwalificeerd personeel moet zijn en natuurlijk genoeg handen aan het bed en minder papierwerk", aldus Alie de Jong.

Gemeenschapsgeld
J.R. schrijft: "Natuurlijk moeten verpleeghuizen transparant zijn in de zorg die zij verlenen en in de kosten. We hebben het hier immers over gemeenschapsgeld. Maar helaas proberen de verpleeghuizen allemaal zich beter voor te doen om geen slecht imago te krijgen, terwijl het water ze aan de lippen staat. En ondertussen worden er steeds meer medewerkers ontslagen en komen er steeds meer vrijwilligers."

Respectvolle verzorging
Annet Renniers wil ook meer transparantie van verpleeghuizen, omdat het volgens haar vaak gaat om de details. "Ik vind het belangrijk om te weten dat verpleeghuizen goede zorg bieden", zegt zij. "Iedere oudere verdient net als ieder ander mens met respect te worden verzorgd. En niet alleen even snel iemand op het toiletzetten en daar een half uur laten zitten, iemand te lang in een vieze luier laten liggen. Er moet ook tijd zijn voor liefdevolle aandacht. Goede kwaliteit moet zichtbaar worden."

Dit zijn de verpleeghuizen die onder verscherpt toezicht staan