Werk, verlof en mantelzorg: de regelingen op een rij

Werkende mantelzorgers kunnen aanspraak maken op diverse regelingen. We zetten ze voor u op een rij.

Combineert u mantelzorg met een betaalde baan? Dan kan u zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Een voorbeeldbrief vindt u hier. Er zijn twee soorten zorgverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Voor wie?

U kunt zorgverlof aanvragen als u zorgt voor iemand in uw omgeving die ziek is of hulpbehoevend. Dat kunnen uw kinderen zijn, uw partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. Maar ook iedereen die deel uit maakt van uw huishouden, zoals een tante, neefje of nichtje. Niet alleen voor de zorg voor familieleden kunt u zorgverlof aanvragen. Ook voor bekenden zoals buren, of een vriend. Een voorwaarde is wel, dat het aannemelijk is dat u de zorg verleent. U moet de enige zijn, die deze zorg kan geven.

Kortdurend zorgverlof

U kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Maar er geldt wel een maximum van het aantal uren dat u kunt opnemen: twee keer het aantal uren dat u per week werkt, binnen een periode van twaalf maanden. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kunt u per twaalf maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Langdurig zorgverlof

Per twaalf maanden kunt u een maximum aantal uren opnemen: zes keer het aantal uren dat u per week werkt. Stel: u werkt 36 uur per week, dan mag u 216 uur verlof opnemen. U mag deze uren verdelen over maximaal achttien weken.

Hoe regel ik zorgverlof?

Zorgverlof vraagt u aan bij uw werkgever. Deze kan het verlof alleen weigeren als het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt, hierdoor in ernstige problemen komt. Het kan zijn, dat uw werkgever schriftelijke bewijzen wil zien. Denk aan een doktersrekening of bevestiging van medisch onderzoek. En u moet kunnen verdedigen, dat u de enige bent die de zorg kan geven.

Wat kost zorgverlof?

Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt uw werkgever 70 procent van uw salaris. Langdurend zorgverlof krijgt u niet uitbetaald, tenzij dit in de cao anders is bepaald. U bouwt wel vakantiedagen op.

Zijn er alternatieven?

Ja. Overleg met uw werkgever of er andere mogelijkheden zijn. Kunt u af en toe thuis werken? Is aanpassing van uw werktijden een optie? Of kunt u overuren sparen voor onverwachte situaties? Hoe regel ik zorgverlof?

CAO

Het kan zijn dat in uw cao andere of aanvullende afspraken vermeld staan over het zorgverlof. Informeer daarnaar bij personeelszaken. De kans is groot dat in uw cao naast de normale zorgverlofregelingen, nog méér is geregeld.

1 Reactie

Door Martien van den... (niet gecontroleerd) op vr, 29-4-2016 - 12:17

Ik ben 83 en heb mantelzorg nodig omdat ik drie maal per week thuis gedialiseerd word en door mijn nierfalen, hartfalen en na door een verwijderde darmkanker nagenoeg niet meer in staat ben te lopen en alleen gepureerd voedsel verdraag.
Mijn vrouw van 73 staat nagenoeg alleen voor deze taak.
Zij installeert gedeeltelijk de niermachine, verzorgt de verpleging,regelt de benodigheden, doet de boodschappen,verzorgt de medicijnen en daarnaast moet zij mij helpen aankleden, open wonden verzorgen en het huishouden en de tuin bij houden.
Te veel werk voor een persoon en er is verder niemand die haar kan helpen buiten viermaal per jaar een tuinman, 7 uur in de week zelf betaalde huishoudelijk hulp en om de 2 maanden een glazenwasser.
Als dankbaarheid voor dit vele werk krijg zij dan jaarlijks een bedrag van 200 euro van de Gemeeente en heb ik na het tafelgesprek een electrische rolstoel gekregen.
Ons huis is door de jaren grotendeels aangepast aan mijn handicap .
Ala met al is dit een steeds zwaardere belasting voor mijn vrouw die dan ook op is in de avond.